Toetsingsbijeenkomst wetgeving landurige zorg

  • 09 mei 2017
    13.30 - 17.00
    Centrum Djoj, Rotterdam
Duur van de bijeenkomst: 3,5 uur
Trainer(s): Nico Knibbe (LOCOmotion), Annemarie Klaassen (VKI)
Maximaal aantal plaatsen: 20

Informatie

VKI ontwikkelt samen met LOCOmotion een e-learning module over de wetgeving in de ouderenzorg. Ook wordt een website ontwikkeld, waar je informatie kunt vinden over de WMO, de WLZ en de ZVW. Om te bepalen waar zorgprofessionals in de praktijk tegen aan lopen doet VKI onderzoek. De resultaten van dit onderzoek leggen we graag aan jullie als zorgprofessionals voor.

“Want het is allemaal versnipperd. De WMO moet je bij het zorgloket aanvragen, voor aanpassingen moet je weer bij een ander loketje zijn.” (verzorgende in onderzoek Verzorgenden in Transitie)

VKI doet regelmatig onderzoek onder zorgprofessionals om te horen wat er leeft. Uit veel verhalen van zorgprofessionals komen vragen over de veranderde wetgeving in de ouderenzorg naar voren. Het betreft met name de Zorgverzekeringswet, de Wet Langdurige Zorg en de Wet Maatschappelijk Ondersteuning. Het gaat dan over de grensgebieden tussen deze wetten, wanneer hoort welke cliëntvraag waar en hoe werkt dan de indicatiestelling, financiering, eigen bijdrages, etc.

VKI gaat daarvoor in samenwerking met Bureau LOCOmotion een e-learning module en een website ontwikkelen, die kennis over de wetgeving op een eenvoudige wijze ontsluit. Voor dit traject is subsidie van ZonMw beschikbaar.

Om er achter te komen waar zorgprofessionals precies tegen aan lopen wordt een storytelling onderzoek gedaan onder zorgverleners. De resultaten daarvan worden aan een groep zorgverleners voorgelegd, waarna de module en de website gemaakt worden. Vanzelfsprekend worden ook experts op het terrein van de wetgeving gevraagd mee te kijken.

Op 9 mei willen we de resultaten uit het storytellingonderzoek graag met jullie bespreken. We zijn natuurlijk benieuwd of we compleet zijn: hebben we alle mogelijke zaken waar jullie tegenaan lopen in beeld of missen we nog zaken? Nico Knibbe, Annemarie Klaassen en Diede Heitink (de onderzoeker) gaan daar met jullie over in gesprek.

Wil je invloed uitoefenen op de inhoud van de e-learning module of de nieuwe website? Wil je ons meehelpen de module en de website goed aan te laten sluiten bij jullie dagelijkse zorgpraktijk? Schrijf je dan in voor deze bijeenkomst!

Programma

Het wordt een interactieve middag, waar je je eigen casuïstiek uit je praktijk volop kwijt kunt en kunt bespreken met je collega’s. Op deze manier werk je mee aan de totstandkoming van een e-learning module die goed aansluit bij je dagelijkse zorgpraktijk.

13.30
Opening en welkom
13.45
Presentatie resultaten storytellingonderzoek
14.15
Discussie aan de hand van verhalen uit het onderzoek
15.00
Pauze
15.15
Vervolg discussie
16.45
Afronding