Stress herkennen en omdraaien in je team voor managers en leidinggevenden

  • 30 november 2021
    13.30 - 15.30
    Online
  • 02 december 2021
    13.30 - 15.30
    Online
Duur van de bijeenkomst: 2 uur
Trainer(s): Margot Clausing

Informatie

Iedereen bouwt stress op bij veranderingen. Het geeft spanning en onzekerheid. Ook verlies en rouw veroorzaken stress. Stress is een natuurlijke, fysieke en adequate reactie op veranderingen. Het zorgt ervoor dat jouw medewerkers het langer volhouden en zich beter kunnen concentreren. Maar als het stress-systeem te lang aan staat, worden medewerkers minder effectief of vallen uit. Het kan zijn dat je deze effecten in je team terugziet na deze coronatijd.

Verloop en omdraaien stressreacties 

In deze online workshop leert Margot Clausing je hoe stress zich opbouwt bij langdurige (over)belasting. Je leert dat het allereerst een fysiek proces is. Je maakt een inschatting welke stressoren een rol spelen bij de medewerkers in jouw team en hoe het staat met vitaliteit en herstelvermogen van je medewerkers.  Als je de signalen van stress bij medewerkers (en jezelf!) gaat herkennen, kun je vaak eerder ingrijpen en het proces van effectieve stress naar chronische stress leren omdraaien.  

Deze aanpak Chronische Stress Reversal (CSR) geeft je handvatten hoe je de vitaliteit en het herstelvermogen van jouw team weer op kunt bouwen.  

Passende vervolgstappen voor jouw team 

Nadat je in de online workshop hebt geleerd over fysieke signalen van (chronische) stress, kun je deze signalen ook herkennen bij medewerkers en passende vervolgstappen nemen.  Om je hierbij te helpen biedt VKI samen met Margot een intervisie-traject aan voor jouw team. Dit intervisie-traject bestaat uit vijf fysieke bijeenkomsten waarin ervaringen en verhalen over stress-situaties en reflecties hierop binnen het team gedeeld worden. Is een intervisie-traject te intensief? Dan kunnen we in overleg met Margot ook maatwerk aanbieden. 

Dit aanbod geldt voor een beperkt aantal teams, dus geef bij je inschrijving aan of je hier met je team aan mee wilt doen! 

Programma

Margot werkt als trainer, (team)coach en supervisor in de zorg. Vanuit haar achtergrond als dramatherapeut zet ze ervaringsgerichte werkvormen vanzelfsprekend in en daagt ze mensen uit iets anders uit te proberen. Door systemisch naar vraagstukken te kijken, begeleidt zij mensen bij het herkennen en zo nodig doorbreken van patronen. Dat wat zich aandient, gebruikt ze als werkmateriaal zonder de overeengekomen doelen uit het oog te verliezen.

Bij overbelasting en burn-out zet Margot de CSR methode in.

13.20
Digitale inloop
13.30
Start workshop
14.30
Pauze
14.45
Vervolg workshop
15.30
Afronding en sluiting workshop