Verzorgenden ‘ViT’ voor de toekomst!

  • 07 november 2018
    13.30 - 17.30
    Schielandshuis, Rotterdam
Duur van de bijeenkomst: 4 uur
Doelgroep: deelnemers ViT, verzorgenden uit andere teams, teamleiders, managers, kortom: iedereen die geïnteresseerd is!
Dagvoorzitter: Piet-Hein Peeters
Maximaal aantal plaatsen: 90
Accreditatiepunten: 4
Inschrijven

Aan ViT deden teams mee van:

Informatie

Gedurende anderhalf jaar hebben 8 teams deelgenomen aan het programma Verzorgenden in Transitie. In deze slotconferentie presenteren we op feestelijke wijze de resultaten van het programma en laten bespreken we met elkaar de ontwikkelthema's van verzorgenden voor de komende jaren.

8 Teams hebben vanaf begin 2017 deelgenomen aan het programma Verzorgenden in Transitie. Zoals de naam al laat zien staan in programma de verzorgenden in zowel de wijkverpleging als de verpleeghuizen centraal. We hebben onderzocht wat zij nodig hebben om te kunnen omgaan met de vele veranderingen die de ouderenzorg doormaakt: langer thuis wonen, van zorgen voor naar zorgen dat, doelmatig werken, etc. Vervolgens hebben de teams zelf een plan van aanpak opgesteld, waarmee ze met begeleiding van een coach aan de slag zijn gegaan.

Evaluatieonderzoek

ViT is gestart met een teamscan, waarin alle teamleden gevraagd is hoe zij het werk ervaren, hoe zij over hun team denken en waar ze behoefte aan hebben. Deze teamscan wordt herhaald om te kijken of en wat daarin veranderd is. Natuurlijk hebben we in het kader van de evaluatie ook gesproken met ontwikkelteams, teammanagers en de ViT-coaches. Tijdens deze slotconferentie hoor je er alles over!

Tijdens het programma is onderzoek gedaan naar de competenties van verzorgenden: welke dienen zij te bezitten om te kunnen voldoen aan de veranderende eisen die hun werk aan hun stelt. In rondetafelgesprekken hebben ruim 40 verzorgenden hier uitgebreid over gesproken.

Meer informatie over het feestelijke programma volgt binnenkort. Je kunt je al wel inschrijven via de inschrijfknop bovenaan dit bericht!

Ben jij benieuwd wat de resultaten van het programma voor het vak van verzorgende betekenen? Wil je weten welke lessen we geleerd hebben over bijvoorbeeld communiceren in het team, samenwerken met mantelzorgers en de eigen regie van jouw cliënt? Kom dan op 7 november naar het sfeervolle Schielandshuis. De middag start om 13.30 uur.

Deze conferentie is natuurlijk voor de teams die meegedaan hebben, maar óók voor iedereen die net als zij ‘ViT’ voor de toekomst willen zijn!

  • Dagvoorzitter
    Piet-Hein Peeters