Conferentie Verzorgenden ‘ViT’ voor de toekomst!

 • 07 november 2018
  13.30 - 17.30
  Schielandshuis, Rotterdam
Duur van de bijeenkomst: 4 uur
Doelgroep: deelnemers ViT, verzorgenden uit andere teams, teamleiders, managers, kortom: iedereen die geïnteresseerd is!
Dagvoorzitter: Piet-Hein Peeters
Maximaal aantal plaatsen: 90
Accreditatiepunten: 3

Aan ViT deden teams mee van:

Informatie

Gedurende anderhalf jaar hebben 8 teams deelgenomen aan het programma Verzorgenden in Transitie. In deze slotconferentie presenteren we op feestelijke wijze de resultaten van het programma en bespreken we met elkaar de ontwikkelthema's van verzorgenden voor de komende jaren.

8 Teams hebben vanaf begin 2017 deelgenomen aan het programma Verzorgenden in Transitie. Zoals de naam al laat zien staan in het programma de verzorgenden in zowel de wijkverpleging als de verpleeghuizen centraal. We hebben onderzocht wat zij nodig hebben om te kunnen omgaan met de vele veranderingen die de ouderenzorg doormaakt: langer thuis wonen, van zorgen voor naar zorgen dat, doelmatig werken, etc. Vervolgens hebben de teams zelf een plan van aanpak opgesteld, waarmee ze met begeleiding van een coach aan de slag zijn gegaan gedurende anderhalf jaar.

Op 7 november sluiten we het programma feestelijk af in het sfeervolle Schielandshuis in Rotterdam. Natuurlijk presenteren we de resultaten van het evaluatieonderzoek en geven we onder andere antwoord op de vraag welke competenties verzorgenden nodig hebben om met alle veranderingen in de ouderenzorg om te gaan. Ook hoor je op verrassende wijze welke acties teams ondernomen hebben en wat de resultaten daarvan zijn.

Communicatie is een belangrijk thema gebleken gedurende het programma. Communicatie met je cliënt, maar ook communicatie binnen het team. We sluiten dan ook af met een verrassende workshop die gaat over contact maken en hoe je ook in je werk principes van flirten goed toe kan passen.

Ben jij benieuwd wat de resultaten van het programma voor het vak van verzorgende betekenen? Wil je weten welke lessen we geleerd hebben over bijvoorbeeld communiceren in het team, samenwerken met mantelzorgers en de eigen regie van jouw cliënt? Schrijf je dan in voor deze conferentie! Deze conferentie is natuurlijk voor de teams die meegedaan hebben, maar óók voor iedereen die net als zij ‘ViT’ voor de toekomst willen zijn!

 

Dagindeling

 • 13.00 Inloop met koffie en thee
 • 13.30 Opening door Piet-Hein Peeters
 • 13.40 Presentatie onderzoeksresultaten o.l.v. Piet-Hein Peeters
 • 14.40 Pauze met posterspresentaties
 • 15.00 Want er valt altijd wat te vieren! Workshop door Egostreling
 • 16.00 Pauze met posterpresentaties
 • 16.15 Zakelijk flirten oftewel hoe maak ik positief contact? Workshop door Saskia Paulissen
 • 17.15 Afsluiting en feestelijke borrel

Presentatie onderzoeksresultaten

ViT is gestart met een teamscan, waarin alle teamleden gevraagd is hoe zij het werk ervaren, hoe zij over hun team denken en waar ze behoefte aan hebben. Deze teamscan is herhaald om te kijken of en wat daarin veranderd is. Natuurlijk hebben we in het kader van de evaluatie van ViT ook gesproken met ontwikkelteams, teammanagers en de ViT-coaches. Tijdens deze slotconferentie hoor je alles over de resultaten van ViT!

Workshop: Want er valt altijd wel wat te vieren!

In de waan van de dag is niet altijd tijd om stil te staan bij behaalde successen. We zijn geneigd om te kijken naar wat er niet goed gaat, terwijl het juist zo belangrijk is om ook te benoemen wat wel goed is gegaan. In deze workshop gaan we met de deelnemende teams kijken wat zij tijdens ViT gedaan hebben. We leggen daarbij natuurlijk vooral de nadruk op wat goed is gegaan in ViT en die successen gaan we met elkaar vieren!

Workshop: Zakelijk flirten oftewel: hoe maak ik positief contact?

Flirten staat voor een onbevangen, positieve manier van contact maken, recht uit het hart. Het is een vorm van communiceren die ook in de werkomgeving zeer effectief blijkt te zijn. Immers: het draait altijd eerst om de mens en dan pas om de zaken. Een interactieve workshop, die zich kenmerkt door humor, enthousiasme en veel interactie!

Dagvoorzitter

 • Piet-Hein Peeters
  Piet-Hein Peeters is freelance-journalist en leidt vaak bijeenkomsten op het gebied van zorg en welzijn. Als dagvoorzitter zoekt hij steeds naar zinvolle interactie tussen sprekers en deelnemers. Peeters is hoofdredacteur van het maandblad Zorg+Welzijn, publiceerde in 2012 ’Onder het mom van zelfredzaamheid’ en in 2015 ’Verwarde personen zijn het probleem niet’.

Workshopleiders/experts

 • Egostreling
  Egostreling biedt verschillende acts en workshops aan , met als basis altijd het geven van goede complimenten en het verspreiden van positiviteit. Het geven van goede complimenten is een kwestie van goed kijken en oprecht aandacht hebben voor elkaar. Ze weten zo binnen een handomdraai mensen een heerlijk positief gevoel mee te geven.
 • Saskia Paulissen
  Mensen op een vermakelijke manier inzicht geven in hun gedrag, is wat Saskia het liefste doet. Of het nu gaat om man/vrouw communicatie, zakelijk flirten, presenteren of acteren, kenmerkend voor haar optredens zijn humor, enthousiasme en volop interactie met de groep.
 • Geertje van der Ven
  Geertje heeft veel ervaring met zowel wetenschappelijk als praktijkgericht onderzoek in de zorg. Ze is gepromoveerd op het implementeren van persoonsgerichte zorg in verpleeghuizen. Nu doet ze onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de zorg. Ze heeft alle onderzoeken die binnen ViT hebben plaats gevonden gecoördineerd en deels uitgevoerd.
 • Audrey Henninger
  Audrey heeft psychologie gestudeerd en werkt momenteel bij Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten. Ze heeft samen met Geertje het evaluatieonderzoek van ViT uitgevoerd.