Afsluitende bijeenkomst Twinning

  • 14 juni 2016
    13.00 - 17.00
    De Machinist, Rotterdam
Accreditatiepunten: 2

Informatie

Het project Twinning loopt ten einde en dit willen wij feestelijk afsluiten. Op 14 juni organiseren wij een bijeenkomst waar de leeropbrengsten worden gedeeld, gastsprekers aanwezig zijn en workshops worden gegeven. Door de leerervaringen van de twins kun je een directe link leggen met je eigen praktijk. Je bent van harte uitgenodigd!

Het project Twinning

Het project “Twinning: Tussen Wijk en Hogeschool: Impuls en Netwerk in de regio Rotterdam Rijnmond” is een samenwerkingsverband tussen de hbo-V van de Hogeschool Rotterdam, het Kenniscentrum Zorginnovatie, Laurens, Stichting Humanitas, de Coöperatie Wijkverpleegkundige Zorg Rotterdam en het Van Kleef Instituut.

Vanaf oktober 2015 zijn docenten van de hbo-V en wijkverpleegkundigen aan elkaar gekoppeld en hebben in elkaars beroepspraktijk meegelopen. Deze koppels worden twins genoemd. Naast oriëntatie in elkaars praktijk staat kennisdeling centraal. In 4 leernetwerken zijn actuele thema’s onder de loep genomen en met elkaar besproken. Meer informatie vind je hier.

Slotbijeenkomst

Op 14 juni kijken we met je naar de opbrengsten van het project. Er is een gevarieerd programma samengesteld waarin uiteraard de leeropbrengsten van het afgelopen jaar worden gedeeld. Daarnaast zullen enkele sprekers je meenemen in de laatste ontwikkelingen binnen onderwijs en wijkverpleegkunde. Tot slot is er de mogelijkheid om in één van de workshops onder leiding van experts nader kennis te maken met actuele thema’s in de wijkverpleegkunde. De leerervaringen van de twins nemen ook in de workshops een belangrijke plaats in, waardoor een directe link met je eigen praktijk gelegd wordt.

Inhoud van de workshops

Workshop 1: Zelfmanagement en eigen regie
Hoe doe je dat nu, zelfmanagement en eigen regie in de praktijk? Welke factoren spelen een rol bij het stimuleren van zelfmanagement en eigen regie? En welke dilemma’s kunnen optreden? De koppeling tussen theorie en praktijk zal in deze workshop centraal staan.

Workshop 2: De wijkverpleegkundige en de zorgverzekeraar
Hoe ga je als wijkverpleegkundige om met de (grote) invloed van de zorgverzekeraar op de zorg? Hoe geef je invulling aan de opdracht “meer met minder”? Praktische tools voor in onderwijs en de praktijk.

Workshop 3: Wijkgerichte preventie
Ook in deze workshop staat de verbinding tussen theorie en praktijk centraal. Hoe geef je in de praktijk vorm aan wijkgerichte preventie? Welk model past en welke niet? Zijn er best practices in wijkgerichte preventie? En waarom zijn deze dan zo succesvol?

Programma

13.00
Inloop met koffie en thee
13.30
Opening door dagvoorzitter Els de Bock, onderwijsmanager HBO-V
13.40
Samenvatting van de leeropbrengsten van de Twinning, door Lausanne Mies
14.10
Gastspreker
15.00
Pauze
15.15
Workshop naar keuze
16.00
Netwerkborrel
17.00
Einde bijeenkomst