Samen beter zorgen voor je cliënt; multidisciplinair samenwerken

  • 14 oktober 2019
    13.30 - 17.00
    Centrum Djoj, Rotterdam
Duur van de bijeenkomst: 3,5 uur
Trainer(s): Melanie van Hoeve
Accreditatiepunten: 3

Informatie

Samenwerken met verschillende disciplines is aan de orde van de dag. Daarin is de wens om het belang van de patiënt centraal te houden. Maar wat nu als iedere discipline een heel andere bril op heeft en daardoor een heel andere kijk op de patiënt in kwestie? Tijdens deze training kijken we naar de rol jouw rol als verpleegkundige/verzorgende. Hoe kan jij vanuit je eigen expertise het belang van de patiënt voorop stellen in die samenwerking?

Het is niet altijd even gemakkelijk om in overleg met andere disciplines, zoals de huisarts, de geriater of de fysiotherapeut, jouw mening als verpleegkundige of verzorgende over het voetlicht te brengen, zeker als zij een andere mening hebben dan jij. Toch is dat belangrijk: jij hebt tenslotte onmisbare informatie voor hen, omdat jij de cliënt of bewoner vaak het best kent! Hoe lever je je bijdrage in het multidisciplinaire overleg en oefen je invloed uit in dat overleg?

In deze workshop kijken we op een open manier naar samenwerking vanuit jouw eigen casuïstiek. Ook oefenen we met verschillende communicatiemogelijkheden en -stijlen.

Na deze workshop kun je:

  • je eigen rol beter vervullen binnen de samenwerking;
  • beter zien welke belangen er spelen bij de verschillende functionarissen;
  • luisteren vanuit de verschillende perspectieven en daarmee het belang van de patiënt beter behartigen;
  • verschillende stijlen van beïnvloeding gebruiken, om op een positieve manier invloed uit te oefenen op de samenwerking met andere disciplines, zonder het belang van de patiënt daarbij uit het oog te verliezen.

Kortom: een workshop die je niet mag missen!

Programma

Na het afstemmen van jullie verwachtingen gaan we aan de slag met actief luisteren en de meerwaarde van de verpleegkundige of verzorgende in de samenwerking. Daarna gaan we nader in op invloed uitoefenen in de communicatie. De workshop is zeer interactief en afwisselend.

-
-