Rondetafel bijeenkomst Leiderschap voor verzorgenden in Rotterdam

  • 14 februari 2019
    13.30 - 16.30
    Rotterdam
Duur van de bijeenkomst: 3 uur
Trainer(s): Ervarea
Maximaal aantal plaatsen: 15
Accreditatiepunten: 3

Informatie

VKI heeft van ZonMw de opdracht gekregen een verkennend onderzoek te doen naar verzorgend leiderschap: wat is het, wat verstaan verzorgenden daaronder en welke ondersteuning hebben verzorgenden nodig om leiderschap in de praktijk te brengen? De uitkomsten van dit onderzoek willen we graag met jou als verzorgende bespreken. Wil je meepraten over jouw vak? Geef je dan op!

Om er achter te komen wat verzorgenden onder leiderschap verstaan en uit te vinden wat zij nodig hebben om meer leiderschap te tonen zijn we het gesprek met hen aangegaan. Onze onderzoeker heeft gesproken met 3 ambassadeurs voor de verzorgende en met 3 verzorgenden van het Platform verzorgenden van V&VN. Zij heeft hiervoor de methode ‘storytelling’ gebruikt. Ze heeft hen gevraagd naar hun concrete ervaringen: wat doen en laten ze in hun dagelijkse werk, hoe werken zij samen met andere professionals, hoe profileren zij zich, wat werkt goed en welke belemmeringen komen zij tegen? En welke ondersteuning hebben zij nodig?

De uitkomsten van dit onderzoek willen we bij verzorgenden toetsen in 2 rondetafelgesprekken. In deze bijeenkomsten (1x in Rotterdam en 1x in Leiderdorp) presenteren we de resultaten en bepreken we met de aanwezige verzorgenden of we volledig zijn en en of onze bevindingen kloppen. We leggen de conclusies vervolgens ook nog aan experts voor.

Rondetafelgesprekken

Rondetafelgesprekken zijn bijeenkomsten waarin trainingsacteurs situaties uitspelen die typerend zijn voor de dagelijkse praktijk van verzorgenden, in dit geval over leiderschap bij verzorgenden. Deze situaties halen we uit de gesprekken die de onderzoeker gevoerd heeft met de verzorgenden. De scenes worden met de verzorgenden nabesproken. Het zijn zeer interactieve bijeenkomsten, die er erg gewaardeerd worden door de aanwezigen.

Wil jij meepraten over jouw vak?

Geef je dan op voor deze informatieve middag! We organiseren deze middag ook in Leiderdorp op 19 februari. Kun je niet op de 14e of kom je liever naar Leiderdorp? Geef je dan op voor dat rondetafelgesprek! Klik hier om naar die bijeenkomst te gaan!

Programma

13.30
Opening en welkom
13.40
Presentatie onderzoekresultaten
14.00
Scene 1 met trainingsacteurs
14.30
Pauze
14.45
Scene 2 met trainingsacteurs
15.15
Scene 3 met trainingsacteurs
15.45
Scene 4 met trainingsacteurs
16.15
Afronding