Rondetafelgesprek ‘Vakvrouwschap van de verzorgende’

 • 11 oktober 2017
  13.30 - 16.30
  Crimpenersteyn, Krimpen aan den IJssel
Duur van de bijeenkomst: 3
Trainer(s): Ervarea
Maximaal aantal plaatsen: 12, alleen toegankelijk voor deelnemers aan het programma ViT
Accreditatiepunten: 3

Informatie

In het programma Verzorgenden in Transitie (ViT) gaan we in 3 rondetafelgesprekken met jou als verzorgende in gesprek over de veranderingen die plaatsvinden in de zorg en wat dit van je vraagt.  Wat wordt er van je verwacht? Heb je andere competenties nodig dan voorheen? Op welke onderwerpen heb je wellicht  ondersteuning nodig? Wat moet je nog leren?

In het onderzoek dat voorafgaand aan ViT gedaan is kwamen onder andere de volgende zaken naar voren:

 • professioneel leiderschap;
 • reflectie op eigen handelen;
 • zelforganisatie rond de cliënt;
 • stimuleren van zelfredzaamheid;
 • betrekken cliënt en mantelzorg;
 • resultaatgerichtheid en methodisch handelen.

Maar in jouw team komen misschien nog wel heel andere thema’s naar voren. Praat mee over je vak en kom naar de drie bijeenkomsten. De middag kent een interactieve opzet, waarin acteurs telkens praktijksituaties uit de dagelijkse praktijk van verzorgenden naspelen.

De eerste 2 middagen zijn al geweest, deze middag vindt plaats in Krimpen aan den IJssel.

 

Programma

Met professionele acteurs gaan we in drie bijeenkomsten met steeds andere deelnemers aan de slag. De acteurs spelen typische situaties uit de dagelijkse praktijk van verzorgenden na, waarna we met elkaar bekijken:

 1. of deze situatie herkenbaar is
 2. hoe jij zou handelen in deze situatie
 3. of jij jezelf competent voelt om met deze situatie om te gaan
 4. wat je mogelijk tekort komt
 5. wat je zou willen leren