Regisseur in je wijk; hoe doe je dat?

  • 21 maart 2016
Trainer(s): Huub Sibbing, Jocelyn Rebbens, Jose van Dorst
Accreditatiepunten: 20

Informatie

Eén van de taken van jou als wijkverpleegkundige is samen met je netwerkpartners wijkgericht en cliëntoverstijgend problemen te signaleren en daar acties op te ondernemen. Om dit te kunnen moet je jouw wijk goed kennen, problemen goed kunnen prioriteren en oplossingen bedenken (Wijkanalyse), goed kunnen samenwerken (Netwerken en Personal branding) én het plan uit te voeren (Wijkplan). In deze workshopserie (5 dagdelen) ga je daarmee aan de slag. Er zit steeds voldoende tijd tussen de workshops om het geleerde in de praktijk te brengen.

1. Wijkanalyse

Uit onderzoek blijkt dat gezondheidsproblemen bij risicogroepen heel veel te maken hebben met hoe mensen wonen, hoe hun wijk eruit ziet en hoe de zorg in de wijk is georganiseerd. Om te weten of je moet inzetten op gedragsverandering, leefstijladviezen moet geven of andere interventies moet doen is het dus goed om te weten hoe jouw wijk eruit ziet.

Maak een foto van je wijk!

Om te weten hoe jouw wijk eruit ziet en hoe die functioneert maak je een ‘foto’ van je wijk.
Je kijkt wie er in jouw wijk wonen, wat voor gezondheidsproblemen er veel voorkomen en met wie je zou kunnen samenwerken om deze aan te pakken. Zo is wijkgerichte preventie een belangrijk onderdeel van jouw taak als wijkverpleegkundige. Maar voor je daar iets mee kunt doen, moet je weten hoe je wijk eruit ziet! Op basis daarvan kun je bepalen welke interventies nodig zijn en met wie je daarvoor moet samenwerken.

Wijkanalyse

In deze workshop “Wijkanalyse maken” leer je te kijken naar gezondheidsfactoren vanuit een brede maatschappelijke context en leer je stappen te nemen om wijkgericht verbeteringen aan te brengen. Zo kun je mensen ondersteunen en inspireren om gezondheidsbelemmeringen in hun leefomgeving zelf weg te nemen.

2. Netwerken en Personal branding

Als wijkverpleegkundige heb je een belangrijke rol bij het opzetten van wijkgerichte activiteiten. Hierbij is het cruciaal dat je problemen in jouw wijk zelf kunt signaleren en oplossen. In de wijk doe je dit samen met collega’s, andere zorgverleners en informele hulp.

Netwerken

Om samen met anderen activiteiten te initiëren en op te zetten is het handig als je weet hoe je moet netwerken. Hoe maak je bijvoorbeeld contact met andere zorgverleners zoals huisartsen en maatschappelijk werkers? Hoe presenteer je een bepaald probleem in een wijkteam en zorg je ervoor dat je dit gezamenlijk aanpakt? Hoe profileer je jezelf als wijkverpleegkundige? Hoe gebruik je social media hiervoor? Je formuleert o.a. je Unique Selling Point en doet een elevatorpitch.

Aan de slag met personal branding en netwerken

In deze workshop gaan we met deze zaken aan de slag. Je leert hoe ‘netwerken’ jou helpt om beter samen te werken in de wijk. Jouw rol als netwerkspeler – en hoe je het spel het beste speelt – komt uitgebreid aan bod. Ook leer je wat outreachend werken is en hoe je dat doet. Het doel van de workshop is dat je leert om te herkennen bij welke vraagstukken je moet gaan netwerken, en met wie, vanuit jouw rol in de wijk als wijkverpleegkundige. Daarnaast ontwikkel je tijdens de workshop vaardigheden om je te presenteren en te profileren.

3. Wijkplan en dan?

Stel: je hebt een wijkanalyse gemaakt, er ligt een wijkdiagnose en je kunt je netwerk gaan betrekken. Hoe maak je nu een goed plan van aanpak om dit vervolgens succesvol uit te kunnen voeren? Dat is één van de vragen die beantwoord wordt deze workshopserie.

We hanteren dezelfde stappen als in het zorg-proces, maar dan op wijkniveau. De thermometer is in de wijk gezet, je weet wat er aan de hand is en je ziet mogelijk al een resultaat voor ogen. Maar wat en wie heb je nodig om jouw plan vorm te geven en hoe krijg je mensen mee in je plannen? Dit vraagt veel van jou als wijkverpleegkundige, zowel op inhoudelijk, sociaal en persoonlijk vlak. Daarom wordt in de workshops ook een stevige link gelegd met de CanMEDS-rollen.

Opzet Wijkplan; en dan?

In de eerste twee dagdelen leer je de wijkdiagnose systematisch en onderbouwd om te zetten in een werkbaar plan van aanpak. Ingegaan wordt op de preventieve wijkactiviteiten, samenwerking met anderen en de beoogde resultaten. Vervolgens ga je hier in de praktijk mee aan de slag. In het derde dagdeel deel je je ervaringen met je collega wijkverpleegkundigen en benoem je individuele verbeterpunten aan de hand van de CanMEDs-rollen.

shutterstock_58405312

Programma

Deze workshop bestaat uit 5 dagdelen in maart, april, mei en juni 2016. Je kunt het totaal volgen of kiezen uit de 3 onderdelen: Wijkanalyse (1 dagdeel), Netwerken en Personal branding (1 dagdeel) en Wijkplan (3 dagdelen); ieder onderdeel is ook als aparte workshop te boeken. Om Wijkplan te kunnen volgen moet je Wijkanalyse en Netwerken gevolgd hebben.