Workshop “Preventie en vroegsignalering”

  • 06 november 2017
    13.30 - 17.00 uur
    Centrum Djoj, Rotterdam
  • 29 januari 2018
    13.30 - 17.00 uur
    Centrum Djoj, Rotterdam
Duur van de bijeenkomst: 2 dagdelen
Trainer(s): Henk Rosendal
Accreditatiepunten: 6
Maximaal aantal plaatsen: 25 (minimaal 15)

Programma

De workshop bestaat uit twee dagdelen. In het eerste dagdeel staat zorggerelateerde preventie centraal, in het tweede wijkgerelateerde preventie. Tussen de twee dagdelen ga je al kijken welke informatie je al hebt over je wijk. Misschien heb je al een wijkanalyse gemaakt, of heeft één van je collega’s dat gedaan. Daar ga je dan in het tweede dagdeel mee aan de slag: welke interventies zijn nodig en hoe kom je er achter of interventies werken? En natuurlijk: wie heb je nodig om de activiteiten uit te voeren en hoe organiseer je dat?

dd 1
13.30 Huidige ontwikkelingen in de zorg en wijkverpleging
14.15 Verschillende vormen van preventie
15.15 Pauze
15.30 Zorggerelateerde preventie: welke vormen en wat doe je wanneer?
16.15 Ahv casuïstiek verder uitwerken
17.00 Afsluiting
dd 2
13.30 Wijkgerelateerde preventie
14.15 Financiering en organisatie
14.45 Wijkanalyse: eigen wijk inbrengen door deelnemers
15.45 Pauze
16.00 Welke interventies werken en hoe kom je daar achter?
16.30 Hoe organiseer ik de wijkgerichte preventie?
17.00 Afsluiting