Workshop “Preventie en vroegsignalering”

  • 06 november 2017
    13.30 - 17.00 uur
    Centrum Djoj, Rotterdam
  • 29 januari 2018
    13.30 - 17.00 uur
    Centrum Djoj, Rotterdam
Duur van de bijeenkomst: 2 dagdelen
Trainer(s): Henk Rosendal
Maximaal aantal plaatsen: 25 (minimaal 15)
Accreditatiepunten: 6

Informatie

In de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag is 'preventie en vroegsignalering' cruciaal. Als wijkverpleegkundige speel je daarbij een centrale rol. In de deze workshop gaan we dan ook aan de slag met wijkgerichte preventie, en gaan we dieper in op zorggerelateerde preventie.  

Zorggerelateerde en wijkgerichte preventie

Als wijkverpleegkundige versterk je in je rol als ‘Gezondheidsbevorderaar’ bij jouw cliënten de zelfredzaamheid, signaleer je tijdig of mensen risico lopen op gezondheidsproblemen, verminder je de ziektelast en probeer je ‘erger’ te voorkomen. Deze vorm van preventie vindt geïntegreerd plaats in je zorgverlening. Door het persoonlijke contact en de vertrouwensband die je hebt, ben je bij uitstek in staat mensen te motiveren in het bevorderen van gezond gedrag en leefstijlinterventies. Daarnaast speel je ook een belangrijke rol in de wijkgerichte preventie. Welke rol speelt de sociale omgeving, sociaal economische status en woonplek op de gezondheid van mensen?

Hoe signaleer je tijdig, ook bij mensen die geen zorg van jou als wijkverpleegkundige ontvangen? Welke hulpmiddelen heb je daarbij? En welke interventies hebben dan zin? Hoe motiveer je je cliënten? En natuurlijk: wie betaalt dat?

Programma

De workshop bestaat uit twee dagdelen. In het eerste dagdeel staat zorggerelateerde preventie centraal, in het tweede wijkgerelateerde preventie. Tussen de twee dagdelen ga je al kijken welke informatie je al hebt over je wijk. Misschien heb je al een wijkanalyse gemaakt, of heeft één van je collega’s dat gedaan. Daar ga je dan in het tweede dagdeel mee aan de slag: welke interventies zijn nodig en hoe kom je er achter of interventies werken? En natuurlijk: wie heb je nodig om de activiteiten uit te voeren en hoe organiseer je dat?

dd 1
13.30 Huidige ontwikkelingen in de zorg en wijkverpleging
14.15 Verschillende vormen van preventie
15.15 Pauze
15.30 Zorggerelateerde preventie: welke vormen en wat doe je wanneer?
16.15 Ahv casuïstiek verder uitwerken
17.00 Afsluiting
dd 2
13.30 Wijkgerelateerde preventie
14.15 Financiering en organisatie
14.45 Wijkanalyse: eigen wijk inbrengen door deelnemers
15.45 Pauze
16.00 Welke interventies werken en hoe kom je daar achter?
16.30 Hoe organiseer ik de wijkgerichte preventie?
17.00 Afsluiting