Positieve gezondheid & positieve gesprekken (online)

  • 12 mei 2022
    13.30 - 16.00
    Online via Zoom
Duur van de bijeenkomst: 2,5 uur
Trainer(s): Evelien van Dort
Accreditatiepunten: 2

Informatie

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg wel vaak op. Veel aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen.

Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op het ziek zijn maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Positieve gezondheid is een manier van werken en denken waarbij je de ander centraal stelt Je helpt mensen om beter te benoemen wat belangrijk voor hen is en vertaalt dat naar te zetten stappen. Goed luisteren en kijken is hierbij essentieel, maar ook het vertrouwen in wat iemand zelf kan. Om deze mindset te ontwikkelen is zelf ervaren en zelfreflectie van belang. We gaan dan ook praktisch aan de slag.

Tijdens deze workshop wordt uitleg over de achtergrond en inhoud van Positieve gezondheid en positieve gespreksvoering gegeven. Je gaat samen in gesprek over wat is gezondheid en wat maakt het leven betekenisvol. Je brengt onder andere de positieve gespreksvoering in de zorg in de praktijk.

 

Programma

13.30
Digitale inloop
13.40
Start deel 1
14.45
Pauze
15.00
Start deel 2
16.00
Afronding en sluiting