Kleurrijk zorgverlenen: omgaan met verschillende culturen

  • 22 februari 2022
    13.30 - 16.00
    Online via Zoom, Online via Zoom
Duur van de bijeenkomst: 2,5 uur
Trainer(s): Caroline Verheijde en Anna de Voogt
Maximaal aantal plaatsen: 25
Accreditatiepunten: 2

Informatie

Nu Nederland steeds diverser wordt, kom je ook steeds vaker mensen tegen die een andere culturele achtergrond hebben dan jezelf.

Op het werk kunnen dat zowel je collega’s als je cliënten zijn. Soms is het leuk, soms is het lastig. Hoe ga je daarmee om, hoe praat je daar met elkaar over en wat kunnen we daarin van elkaar leren? Ben je je bewust van je eigen culturele achtergrond? Hoe ga je om met discriminatie en uitsluiting? Hoe ga je in het team om met verschillen in cultuur?

Met dit thema gaan we op een actieve manier aan de slag. We gaan oefeningen doen die je bewust maken van je eigen culturele bagage. We gaan het gesprek aan met elkaar aan de hand van praktijkvoorbeelden uit jullie eigen werkkring.

Programma

13.00
Inloop met koffie en thee
13.30
Start bijeenkomst en kennismaking
13.45
Culturele diversiteit
14.15
Wie is je vader, wie is je moeder? Elkaar bevragen met behulp van een vragenlijst
14.45
Terugkoppeling
15.00
Pauze
15.15
Als we niet dezelfde taal spreken...over taal en communicatie
16.00
Casuïstiek
17.00
Afsluiting