Omgaan met verschillende culturen

  • 26 oktober 2021
    13.30 - 17.00
    Rotterdam
Duur van de bijeenkomst: 3,5 uur
Trainer(s): Caroline Verheijde en Anna de Voogt
Maximaal aantal plaatsen: 25
Accreditatiepunten: 3
Inschrijven

Informatie

Zorgverleners krijgen steeds meer te maken met cliënten uit andere culturen.

Wat zijn hun gewoontes? Hoe sluit je aan bij hun leefwereld? Hoe kun je hun gedrag beter begrijpen? En: waar trek je grenzen, zoals bij discriminatie? We praten hierover met experts!

Programma

13.00
Inloop met koffie en thee
13.30
Start bijeenkomst
15.00
Pauze
17.00
Afsluiting