• 16 februari 2017
    13.30 - 17.00
    Centrum Djoj, Rotterdam
Trainer(s): Roos Rijnen
Accreditatiepunten: 3

Informatie

In deze workshop maak je kennis met Annie. Zij heeft de ziekte dementie en verblijft in een woongroep met 7 medebewoners. Annie neemt ons mee in haar belevingswereld. Was het een fijne dag voor haar? Waar wordt ze blij van? Waar heeft ze last van?

Het is bekend dat het welzijn van mensen met dementie erg afhangt van de prikkels die zij krijgen via ons en hun omgeving. Hoe werkt dit? Waar doen we teveel? Waar te weinig? Wat hebben we nodig om dichter bij de wensen en behoeften van Annie te komen?
Kom naar deze interactieve workshop om af te stemmen op welzijn voor mensen met dementie….. het zal je goed doen! Deze workshop is geschikt voor zorgprofessionals die intra- en extramuraal werken.

Programma

Roos Rijnen neemt je in een interactieve middag mee in de belevingswereld van mensen met dementie. Na een scene, waarin Roos jullie laat kennismaken met Annie die in een kleinschalige woning woont, praten we door over wat Annie meemaakt. Wat gaat goed en wat kan anders in het kader van haar welzijn? Vervolgens verdiepen we ons in het begrip welzijn: wat is dat, wat bepaalt welzijn en hoe zorgen we voor ons eigen welzijn? En wat is welzijn voor mensen met dementie?

Dan kijken we naar de invloed die een hersenziekte heeft op de zelfredzaamheid van mensen ten aanzien van hun welzijn en hoe wij als hulpverlener mensen met dementie hierin kunnen ondersteunen. Samen benoemen we hoe je als hulpverlener daadwerkelijk mensen met dementie kunt ondersteunen ten aanzien van hun zelfredzaamheid in het vervullen van de basisbehoeften. We maken gebruik van praktijkvoorbeelden uit de groep.

We sluiten af door het formuleren van drie concrete actiepunten die de volgende dag toegepast kunnen worden in de dagelijkse praktijk.

13.30
Opening en kennismaking
13.45
Scene: Kennismaking met Annie
14.00
Wat maakt Annie mee en hoe verloopt dat? Wat gaat goed en wat kan anders in het kader van haar welzijn?
14.30
Wat is welzijn? En welzijn bij dementie? Met elkaar elementen benoemen.
15.00
Pauze
15.30
Op welke wijze kunnen wij als hulpverlener mensen met dementie hierin ondersteunen?
16.30
Formuleren van drie concrete actiepunten die de volgende dag toegepast kunnen worden
17.00
Afsluiting