• 04 oktober 2017
    09.30 - 12.30
    Djoj, Rotterdam
Duur van de bijeenkomst: 3 uur
Trainer(s): Daphne Schelkers, Geertje van de Ven
Maximaal aantal plaatsen: 20

Informatie

Sinds de invoering van zelforganiserende teams werken zorgorganisaties steeds vaker met teamcoaches. Maar wat kenmerkt een goede teamcoach? En wat zijn mogelijke valkuilen? Een teamcoach moet in ieder geval goed kunnen luisteren, feedback geven en samenvatten wat er leeft in het team. Maar is dat voldoende om een team in beweging te krijgen?

In het netwerk teamcoaching bespreken de teamcoaches van onze kernpartners waar ze tegenaan lopen in de praktijk en hoe ze bepaalde vraagstukken zouden kunnen aanpakken. In diverse werkvormen gaan we aan de slag met casussen uit de directe praktijk, wisselen we ervaringen uit en proberen we tot inzichten te komen om teams verder te kunnen helpen.

Het netwerk teamcoaching organiseert VKI samen met FWG, die de ontwikkeling van de teamcoaches monitort in kleinschalig onderzoek.

Programma

Het inhoudelijke programma wordt steeds in overleg met de teamcoaches bepaald.