Aan de slag met methodisch werken in je team; train-de-trainer bijeenkomst

  • 24 november 2022
    13.30 - 17.00
    Volksuniversiteit Rotterdam, Rotterdam
Duur van de bijeenkomst: 3,5 uur
Trainer(s): Linda Bos
Maximaal aantal plaatsen: 10
Accreditatiepunten: 3 punten
Geen plaatsen meer beschikbaar

Informatie

Geen plaatsen meer op 24 november, wel op 1 december

Je wilt je inschrijven voor deze train-de-trainer bijeenkomst. De bijeenkomst op 24 november zal al snel vol. Op 1 december organiseren we daarom een tweede bijeenkomst. Als je je wilt inschrijven voor de bijeenkomst op 1 december, klik dan hier.

Methodisch werken

Methodisch werken, het hoort bij de dagelijkse werkpraktijk van zorgverleners. Het is de basis van de zorg en vraagt een bepaalde manier van denken en werken. Door methodisch te werken ga je gestructureerd na wat de wensen en mogelijkheden zijn van je cliënt of bewoner en maak je duidelijke afspraken met hem die je vastlegt in het zorgleefplan. Je evalueert voortdurend zodat de zorg afgestemd blijft op de cliënt. En dit allemaal met als doel het verbeteren en/of behouden van de kwaliteit van leven van de cliënt. Toch is het in de praktijk soms nog lastig om dit toe te passen. Het gebeurt af en toe of stappen worden overgeslagen, vaak door gebrek aan tijd of kennis. Want zeg nou zelf: wat is dat nou eigenlijk ‘methodisch werken’? Voor veel zorgverleners is dit maar een vaag begrip.

Herken je dit ook in jouw organisatie? Of in jouw team?

Weet dan dat je niet de enige bent!? Dit thema speelt in veel teams en staat in veel zorgorganisaties in de top 3 van meest genoemde knelpunten! Dat is niet zo vreemd, want methodisch werken is een veelomvattend proces.

Lespakket methodisch werken

Het van Kleef Instituut heeft daarom een lespakket Methodisch werken ontwikkeld, waarmee je met je team aan de slag kunt! Want, methodisch werken doe je namelijk niet alleen. Het valt of staat met een goede samenwerking en communicatie met alle betrokken zorgverleners rondom de cliënt. Het lespakket bestaat uit een handboek met miniworkshops, PowerPointpresentaties, werkbladen, films en een train-de-trainer-bijeenkomst. De miniworkshops zijn:

Module 1 – Methodisch werken, best logisch toch?
Module 2 – Informatie verzamelen
Module 3 – Rapporteren & Registreren
Module 4 – Evalueren & Bijstellen
Module 5 – Samenwerken

Voor wie?

Dit lespakket is bedoeld voor iedereen die met een team aan de slag wil gaan om het methodisch werken op de werkvloer te verbeteren. Denk aan teamleiders, kwaliteitsverpleegkundigen of wijkverpleegkundigen. Voor het gemak noemen we je ‘procesbegeleider’, omdat jij het team begeleidt in dit proces.

Train-de-trainer

Wil jij met jouw team aan de slag met methodisch werken met dat handige lespakket van VKI? Geef je dan op voor de train-de-trainer bijeenkomst op 24 november. Trainer en expert Linda Bos neemt het handboek met je door, je gaat aan de slag met oefeningen uit het handboek en Linda geeft je natuurlijk allerlei handige didactische tips, bijvoorbeeld hoe je met de filmpjes aan de slag kunt. Je krijgt een volledig handboek met alle materialen per module mee.

Programma

13.00
Inloop met koffie en thee
13.30
Kennismaking
13.40
Uitreiking lespakket - uitleg handboek en de rol van de procesbegeleider
13.50
Start deel 1 - Leren door te doen
15.00
Pauze
15.15
Start deel 2 - Leren door te doen
17.00
Afronding en afsluiting