Managementdag Persoonsgericht Leidinggeven

  • 11 oktober 2021
    9.30 - 16.30
    Online
Duur van de bijeenkomst: hele dag
Trainer(s): Lausanne Mies en Margreet van Nieuwkoop
Maximaal aantal plaatsen: 60
Accreditatiepunten: 4

Informatie

De zorg is al jaren flink in verandering. Het aansturen van medewerkers vraagt dan ook veel flexibiliteit van jou als manager. Hoe zorg je dat jouw medewerker autonomer gaat werken, dat zij de cliënt stimuleert om zelfredzamer te zijn en daarnaast toch ook zorgt dat ze declarabel werkt? En hoe kun je als manager een voorbeeld zijn voor jouw medewerkers als het gaat om persoonsgerichte zorg voor de cliënt? Betekent dat iets voor jouw managementstijl, jouw communicatie, jouw samenwerking met je team?

Om antwoord te krijgen op dit soort vragen heeft VKI  onderzoek gedaan onder teamleiders en zorgverleners naar hoe zij samenwerken en hoe het leidinggeven door medewerkers wordt ervaren. Waar we van medewerkers verwachten dat ze overeenkomstig aan de kwaliteitsstandaarden persoonsgerichte zorg verlenen kijken we in dit onderzoek naar de wijze waarop leidinggevenden hun medewerkers ‘medewerkergericht’ aansturen en hoe medewerkers dit ervaren. Op deze dag voor managers en teamleiders presenteren we de resultaten, kijken naar wat er goed gaat en wat verbeterd kan worden en bieden we handvatten om de samenwerking met je team een stimulans te geven.

Onderzoek persoonsgericht leidinggeven

Voor het onderzoek heeft onderzoeker Lausanne Mies 11 teamleiders/-managers (7 intramuraal; 4 extramuraal) en 5 zorgverleners aan het woord gelaten. Zij heeft bij hen verhalen opgehaald over hun dagelijks werk en de samenwerking tussen leidinggevenden en zorgverleners: wat doen en laten ze, hoe werken ze samen, wat werkt goed en welke belemmeringen komen ze tegen? Na een presentatie van de resultaten die uit deze verhalen komen praten we met elkaar daarover door: zijn de resultaten herkenbaar, wat valt op, mis je aspecten en waar zie je verbeterpunten? Ben je benieuwd naar de eerste resultaten? Klik dan hier.

Aan de slag met de resultaten!

In de middag gaan Margreet van Nieuwkoop met ons concreet aan de slag met de uitkomsten en zoomen we in op eigen regie: die van jezelf én die van medewerkers. Je krijgt tips en handvatten om de samenwerking met je team te verbeteren. Het ‘eigen regie’-model van LTC-training geeft jou meer inzicht in hoe je zo kan samenwerken dat iedereen zijn/haar rol kan pakken. We maken natuurlijk ook een praktische vertaling naar je eigen werkpraktijk.

Het Eigen-regie model

Dát Eigen regie belangrijk is, daarover is iedereen het wel eens. Zowel maatschappelijk als in organisaties benoemen we steeds helderder dat mensen zelf aan het stuur zitten van hun leven en loopbaan. Zo ben je zelf verantwoordelijk voor je vitaliteit en inzetbaarheid. Dit model helpt je daar actief stappen in te zetten.

Vormgeven van eigen regie gaat om een samenspel tussen enerzijds de mens, de medewerker, die zich bewust mag zijn/worden van wat echt belangrijk voor hem is en, heel belangrijk, wat hij wil en anderzijds de organisatie die zichtbaar, tastbaar en voelbaar maakt dat het van mensen verwacht wordt om zelf regie te nemen. De belangrijkste handvatten om medewerkers te stimuleren tot eigen regie komen tot uitdrukking in drie werkwoorden: bewustzijn, willen en mogen. Lees meer in de whitepaper over het model bij downloads. Wat betekent dit voor jouw werk? Wat kun je ermee voor jezelf én voor je medewerkers? Je krijgt praktische handvatten!

Docenten

Lausanne Mies is expert storytelling. Zij zet als trainer, procesbegeleider en schrijver verhalen in om kwaliteit van zorg te verbeteren. Lausanne doet veel verhalenonderzoek voor VKI en leidt o.a. de kennisnetwerken voor wijkverpleegkundigen en praktijkopleiders. Meer informatie op https://www.linkedin.com/in/lausannemies/

Margreet van Nieuwkoop is naast haar werk als haptotherapeut partner bij trainingsbureau LTC Training, die in samenwerking met Zilveren Kruis aanbod ontwikkelt op het gebied van authentiek gedrag en welbeing. Ze heeft o.a. als leidinggevende in de ouderenzorg gewerkt. Voor haar gaat leidinggeven in essentie over het maken van écht contact. Meer informatie op https://ars-vivendi.nl/ en https://www.ltctraining.nl/.

 

Programma

Ochtend (9.30-11.45 uur)

Het ochtendprogramma start met een presentatie van de onderzoeksresultaten. Daarin wordt aandacht besteed aan:

  • de manier waarop medewerkergericht leidinggeven zichtbaar wordt in de dagelijkse praktijk;
  • de dilemma’s die teamleiders en zorgverleners ervaren in het persoonsgericht (samen-) werken in de verpleeghuizen en in de wijkteams;
  • de behoeften die zorgverleners en teamleiders hebben als het gaat om het bevorderen van persoonsgericht (samen-)werken.

In het tweede uur  wordt in groepen op een aantal resultaten verder gereflecteerd. De centrale thema’s zijn: leren, eigen regie van medewerkers, communicatie en samenwerken.

Middag (13.30-15.45 uur)

Hoe je als leidinggevende met je eigen regie én met die van je medewerkers omgaat staat tijdens de middag centraal. Aan de hand van het Eigen-regie model van LTC- training (zie whitepaper) gaat Margreet van Nieuwkoop hier met ons op een praktische manier mee aan de slag. We maken in het tweede uur ook de praktische vertaling naar je eigen werkpraktijk.

9.15
Inloop
9.30
Onderzoek medewerkergericht leidinggeven door Lausanne Mies
10.30
Pauze
10.45
Reflectie op de resultaten
11.45
Afronding ochtenddeel
13.30
Eigen-regie model door Margreet van Nieuwkoop
14.30
Pauze
14.45
Praktische vertaling naar de eigen werkpraktijk
15.45
Terugblik en afronding