Kennistafel ‘Lean in de care’

  • 21 november 2016
Duur van de bijeenkomst: 1 dagdeel
Trainer(s): Marije Stoffer (Erasmus MC en Radboud MC)
Accreditatiepunten: 4

Informatie

Het lijken soms twee tegengestelde bewegingen: cliënten vragen meer tijd en kwaliteit van zorg, maar de zorg moet efficiënter en goedkoper. Alle reden dus om te kijken hoe we dat bij elkaar kunnen krijgen. In de Lean filosofie wordt o.a. gekeken naar verspillingen, waste zoals dat ook wel genoemd wordt, zodat we meer tijd overhouden voor de cliënt én efficiënter kunnen werken. Hier gaan we deze middag naar kijken onder leiding van onze expert Marije Stoffer. Interessant voor (wijk)verpleegkundigen, maar zeker ook voor beleidsmedewerkers en managers.

Wat kunnen we in de zorg leren van het maken van toast? Niets, zou je op het eerste gezicht zeggen! Toch zul je in het filmpje, waar dit Kennisnetwerk mee begint veel zaken herkennen die je ook in de werk tegenkomt.

Waste oftewel verspilling

Vertrekpunt van lean is waarde (toevoegen). En dat begint met waarde zien. Zoals een beeldhouwer in een stuk steen een beeld verscholen ziet. De kunst is weg te halen wat de waarde in de weg zit. In lean termen: de verspilling verwijderen. Wat is waarde in de zorg? In de zorg is het alles wat bijdraagt aan het beantwoorden van de zorgvraag die ons gesteld wordt.

Wat kan ik met waste en waarde?

In het kennisnetwerk ga je met collega’s uit jouw regio onder leiding van onze expert aan de slag met tools die je de volgende dag in je werk ook kunt gebruiken. En natuurlijk krijg je antwoord op de vraag wat het maken van toast met zorg te maken heeft!

Het 5S model

5S-alle-stappen_2_blauw-300x300

Een goede organisatie van de werkplek kan de kwaliteit van de zorg flink verbeteren. Het voorkomt fouten en reduceert zoektijden. Hoe kun je de 5S methodiek in de ouderenzorg toepassen? Daar gaan we mee aan de slag!

Programma

Na de opening beginnen we met een introductie over Lean in de langdurige zorg: wat kun je ermee? Belangrijke begrippen zijn waarde en waste. Wat voegt waarde toe voor je cliënt en wat hoe kun je die waarde oftewel de kwaliteit verbeteren? Dat doe je onder andere door verspilling te verminderen. Die verspilling noemen we waste. Lean stelt de client centraal, verbetert de kwaliteit voor die cliënt en vermindert de kosten, waardoor het ook voor de organisatie goed is. In deze bijeenkomst gaan we vooral op de begrippen waarde en waste in en leer je het toepassen in je eigen praktijk.

15.00
Inloop met koffie en thee
15.30
Opening
15.40
Introductie Lean, de begrippen waste en waarde en de 8 vormen van waste
16.00
Illustratie begrip waste
16.25
Pauze
16.40
Aan de slag met waste in je team of organisatie
17.00
Plenaire terugkoppeling
17.30
Diner
18.15
Uitleg 5S model
18.45
Aan de slag met het 5S model in je team of organisatie
19.15
Plenaire terugkoppeling
20.00
Afsluiting