Kijk op de wijk; vierdaagse workshop (online)

 • 19 september 2022
  13.00 - 16.30
  Online via Zoom
 • 03 oktober 2022
  13.00 - 16.30
  Online via Zoom
 • 17 oktober 2022
  13.00 - 16.30
  Online via Zoom
 • 31 oktober 2022
  13.00 - 16.30
  Online via Zoom
Duur van de bijeenkomst: 3,5 per bijeenkomst
Trainer(s): Marjolein Zilverentant
Accreditatiepunten: 12 punten
Inschrijven

Informatie

Als wijkverpleegkundige ben je niet alleen verantwoordelijk voor de indicatie en zorg voor individuele cliënten, maar ook voor de verbinding tussen het sociaal en medisch domein. Door in te zetten op preventie in de wijk kun je samen met de huisarts de rol van poortwachter vervullen.

Dat is nodig om de steeds maar stijgende vraag het hoofd te bieden en de toegankelijkheid van de zorg te blijven garanderen. Je wordt wordt geacht de wijk en zijn bewoners te kennen. In de module Kijk op de Wijk leer je:

 • allereerst om jouw wijk te analyseren, sterktes en zwaktes te kennen en mogelijke verbeteringen te signaleren;
 • een wijkdiagnose te stellen om daar doelen en een plan aan te koppelen.
 • Vervolgens zet je het netwerk ingezet om de samenwerking aan te gaan en de aanpak te delen.

Verpleegproces op wijkniveau

In de module hanteren we dezelfde stappen als in het verpleegproces, maar dan niet op individueel cliëntniveau, maar op wijkniveau. De thermometer wordt in de wijk gezet, je weet wat er aan de hand is en je hebt mogelijk al een resultaat voor ogen.

WijkOPSE

Daarbij wordt gebruik gemaakt van de WijkOPSE, een in de praktijk getoetst instrument om de wijk in beeld te krijgen. Dit instrument helpt de wijkdiagnose te onderbouwen. De volgende vragen komen vervolgens aan bod:

 • wat en wie heb ik nodig om mijn plan vorm te geven
 • hoe krijg ik mensen mee in mijn plannen?

Dit is niet een technisch kunstje, maar een activiteit die veel van je vraagt, zowel op inhoudelijk, als sociaal en persoonlijk vlak. Daarom wordt in Kijk op de Wijk ook een stevige link gelegd met de CanMEDS-rollen.

Opzet module

De module bestaat uit 4 dagdelen waarin geleerd wordt de wijkdiagnose systematisch en onderbouwd om te zetten in een werkbaar plan van aanpak. In het laatste dagdeel presenteren jij en je collega’s jullie plan, inclusief alle verbeterpunten gedurende het traject. Door het bespreken van het leertraject, kan het plan verder ontwikkeld en aangescherpt worden. Klaar om in de praktijk uitgevoerd te worden!

Programma

13.00
Digitale inloop
13.10
Start deel 1
14.45
Pauze
15.00
Start deel 2
16.30
Afronding en sluiting