Kennisnetwerk Wijkverpleegkundigen: omgaan met mensen met moeilijk, onbegrepen en psychiatrisch gedrag

  • 09 oktober 2018
    13.30 - 17.00
    Djoj, Rotterdam
Duur van de bijeenkomst: 3 uur
Trainer(s): Lausanne Mies, Caroline Verheijde-Zeijl
Maximaal aantal plaatsen: 25
Accreditatiepunten: 3

Informatie

Veel wijkverpleegkundigen hebben vragen over het omgaan met mensen met psychiatrische problemen en onbegrepen gedrag. Mensen met een ernstige psychiatrische ziekte willen ook niet altijd hulp die nodig is. In dit kennisnetwerk kijken we naar veelvoorkomende ziektebeelden, de benaderingswijzen die daarbij horen en naar wie welke verantwoordelijkheid hierin heeft.  

Waar loop jij tegenaan in de praktijk en wat betekent het voor jouw handelen als wijkverpleegkundige? Wat heb jij nodig om je cliënt hierin te ondersteunen? Kom met al je vragen en ervaringen naar dit kennisnetwerk. Samen met een ervaren psychiater werken we daar aan meer kennis en inzicht over het werken met mensen met psychiatrische problemen. Zo ga je weer naar huis met tips en tools voor in jouw werkpraktijk!

Programma

13.30
Inloop met koffie en thee
14.00
Kennismaking en toelichting op het programma
14.10
Terugkoppeling inventarisatie: uitdagingen en leervragen
14.30
Kennisdeling over veelvoorkomende psychiatrische ziektebeelden
15.00
Hoe handel je in de praktijk (tips en aanpak)?
15:15
Pauze
15.30
Presentie: hoe ziet dat eruit?
15.45
Bespreken praktijksituaties
16.45
Wat neem jij mee naar je team?
17.00
Afsluiting