Kennisnetwerk wijkverpleegkundigen: psychiatrische problematiek

  • 24 oktober 2017
    14.00 - 17.00
    Djoj, Rotterdam
Duur van de bijeenkomst: 3 uur
Trainer(s): Lausanne Mies
Accreditatiepunten: 3 (vrije ruimte)
Maximaal aantal plaatsen: 25

Programma

13.30
Inloop met koffie en thee
14.00
Start programma
17.00
Afronding