Kennisnetwerk wijkverpleegkundigen: psychiatrische problematiek

  • 24 oktober 2017
    14.00 - 17.00
    Djoj, Rotterdam
Duur van de bijeenkomst: 3 uur
Trainer(s): Lausanne Mies
Maximaal aantal plaatsen: 25
Accreditatiepunten: 3 (vrije ruimte)

Informatie

Kom je als wijkverpleegkundige regelmatig in contact met mensen die veel drinken, verward zijn of ‘niet te begrijpen’ gedrag vertonen? Kom je in huizen die vervuild of onbewoonbaar zijn? In het kennisnetwerk voor wijkverpleegkundigen op 24 oktober staat de zorg voor mensen met psychiatrische problematiek centraal. Waar loop je in jouw werk tegenaan en hoe ga je daarmee om?

Kom met al je vragen, ervaringen, voorbeelden en tips naar het kennisnetwerk. We inventariseren welke ondersteuning nodig is en waar wijkverpleegkundigen behoefte aan hebben. Zo draagt dit kennisnetwerk bij aan het aanbod over psychiatrie in de wijkzorg dat het VKI in 2018 wil organiseren.

Programma

13.30
Inloop met koffie en thee
14.00
Start programma
17.00
Afronding