Kennisnetwerk wijkverpleegkundigen: multidisciplinair samenwerken in de wijk

  • 16 mei 2019
    13.30 - 17.00
    Djoj, Rotterdam
Trainer(s): Lausanne Mies, Johan Leenders (wijkverpleegkundige), Willemjan Daas (fysiotherapeut)
Maximaal aantal plaatsen: 25
Accreditatiepunten: 3

Informatie

In het kennisnetwerk wijkverpleegkundigen ga je met je collega's aan de slag met onderwerpen die voor jou belangrijk zijn in de praktijk. Je deelt kennis en ervaringen en gaat met nieuwe informatie weer naar huis. Dit kennisnetwerk gaat over de thema’s multidisciplinaire samenwerking, wijkgerichte preventie en de rol van wijkverpleegkundigen in het sociaal wijkteam.  

Als wijkverpleegkundigen heb je de rol van zichtbare schakel in de wijk. Door goed samen te werken met andere partijen in de wijk kun je kwetsbare groepen met meervoudige (gezondheids-)problemen ondersteunen. Om te ontdekken wat de behoeften zijn van de bewoners in de wijk kun je een wijkanalyse maken. Zo kom je er ook achter met welke partijen je kunt samenwerken bij het leveren van zorg, en hoe je welzijn en wijkgerichte preventie kunt stimuleren.

Het project ‘Langer fit en sterk’ is een trainingsprogramma voor ouderen van 70-plus in Overschie. Dit programma is een prachtig voorbeeld van een project dat na een wijkanalyse van de grond is gekomen. In dit kennisnetwerk vertellen wijkverpleegkundige Johan Leenders en fysiotherapeut Willemjan Daas van Fysiotherapie Overschie over dit project. Hoe is deze samenwerking tot stand gekomen, wat waren de uitdagingen in de praktijk en wat zijn de resultaten?

Tijdens deze middag gaan we met hen in gesprek over hun project en wat jij daarvan kan leren. We bespreken voorbeelden en mogelijkheden voor in je eigen werk. Zo werken we samen aan meer kennis en inzicht over multidisciplinaire samenwerking, wijkgerichte preventie en de rol van de wijkverpleegkundige in het sociaal wijkteam.

 

Programma

13.30
Inloop met koffie en thee
14.00
Welkom en kennismaking
14.15
Presentatie Project Langer Fit en Sterk
14.45
Reactie, inspiratie en uitwisseling
15.15
Behoeften en samenwerking in de wijk
16.00
Pauze
16.15
Welke stap zet jij? Wat neem je mee naar het team?
17.00
Afsluiting