Kennisnetwerk Praktijkopleiders

  • 11 oktober 2022
    9.30 - 12.00
    online
Duur van de bijeenkomst: 2,5 uur
Trainer(s): Lausanne Mies
Accreditatiepunten: nvt

Informatie

In het kennisnetwerk speciaal voor praktijkopleiders delen we kennis, wisselen we ervaringen uit en starten we samen zaken op die onze organisaties en medewerkers ondersteunen in hun ontwikkeling.

Tijdens het vorige kennisnetwerk voor praktijkopleiders (in maart 2022) hebben we samen besproken hoe zorgorganisaties nieuwe zorgmedewerkers kunnen opleiden en aan zich kunnen binden. We keken hierbij naar hoe we nieuwe zorgverleners vanuit de opleiding opvangen en begeleiden in de praktijk. En we keken naar welke succes- en faalfactoren daarbij een rol spelen. Ook bespraken we hoe we de aansluiting van de opleiding naar de praktijk kunnen verbeteren.

Deze lessen en ideeën hebben we gebundeld in een verslag. In dit netwerk kijken we even terug naar de ideeën in dit verslag. Hoe zorgen we dat de aansluiting of match tussen leerling en de praktijk succesvoller is? Wat zijn de ervaringen van praktijkopleiders hiermee? Zijn er praktijkopleiders die al gewerkt hebben met de ideeën die de vorige keer zijn genoemd of hebben jullie intussen nog andere zaken uitgeprobeerd?

In het tweede deel van dit netwerk bepreken we andere praktijksituaties in het werk van de praktijkopleider. Wat zou je willen delen? Waar wil je graag over willen sparren met je collega-praktijkopleiders? Neem je vragen of ideeën mee en breng ze in tijdens de bijeenkomst! Het kennisnetwerk is er immers om over de grenzen van je eigen team en organisatie heen van collega-praktijkopleiders te leren. En om elkaar te inspireren en ondersteunen.

Doe je mee? Meld je aan, dan ontmoeten we elkaar op dinsdagochtend 11 oktober online!

 

Programma

09.20
Digitale inloop
09.30
Start bijeenkomst
09.40
Kennismakingsrondje
09:50
Lessen delen over aansluiting opleiding-praktijk
10.30
Pauze
10.40
Bespreken praktijksituaties, ideeen of ervaringen
11:30
Inzichten en voornemens
11.50
Inventarisatie vervolgonderwerpen
12.00
Afronding bijeenkomst