Kennisnetwerk Praktijkopleiders; Hoe behoud en plaats je nieuwe zorgverleners/collega’s?

  • 15 maart 2022
    9.30 - 12.00
    Online via Zoom
Duur van de bijeenkomst: 2,5 uur
Trainer(s): Lausanne Mies
Accreditatiepunten: nvt

Informatie

De vraag hoe zorgorganisaties voldoende zorgmedewerkers kunnen opleiden en aan zich kunnen binden speelt al een aantal jaar. Door corona is deze vraag extra urgent.

In de praktijkopleidersbijeenkomst van oktober 2021 hebben we gesproken over de mogelijkheden en dilemma’s bij het opleiden van nieuwe medewerkers.

Eén van de knelpunten die besproken werd is de snelle uitstroom. Een net gediplomeerd of afgestudeerd medewerker die in een zorgorganisatie is aangenomen vertrekt vaak heel snel weer. Hoe komt dat? Er zijn veel factoren die invloed hebben op een goede aansluiting tussen het onderwijs en het werken in de praktijk. Welke factoren zijn dat? Wat zou kunnen bijdragen aan een betere match tussen leerling en werkplek?

Je zou kunnen denken aan meer samenwerking tussen opleidingscoördinator, werkbegeleider en zorgmanagers bijvoorbeeld? We willen dit graag met jullie verkennen.

In deze praktijkopleidersbijeenkomst nemen we dan ook samen de aansluiting tussen opleiding en praktijk onder de loep. Welke succes- en faalfactoren spelen in jullie ogen een rol? Hoe kunnen we de aansluiting van opleiding naar praktijk verbeteren? Welke rol zouden praktijkopleiders hierin kunnen spelen?

Programma

9.15
Digitale inloop
9.30
Welkom en introductie
9.40
Kennismaking
10.00
Mindmappen
10.45
Pauze
11.00
Kansen in het proces
11.45
Welke rol hebben praktijkopleiders hierin?
12.00
Afsluiting