Kennisnetwerk Praktijkopleiders: Opleiden van nieuwe zorgverleners

  • 07 oktober 2021
    9.30 - 12.30
    Centrum Djoj, Rotterdam
Duur van de bijeenkomst: 3 uur
Trainer(s): Lausanne Mies
Maximaal aantal plaatsen: 20

Informatie

Het personeelstekort in de zorg is groot. Zorgverleners zetten hun beste beentje voor om te zorgen dat de roosters sluitend zijn en cliënten altijd geholpen worden.

De COVID-19 pandemie heeft de druk op de zorg op veel plekken extra vergroot. Dat vergt veel van mensen die in de zorg werkzaam zijn. De vraag hoe zorgorganisaties voldoende personeel kunnen opleiden én aan zich kunnen binden, is daarmee extra urgent. In dit kennisnetwerk gaan we op zoek naar de mogelijkheden om nieuwe groepen te kwalificeren voor de zorg en te laten instromen. Hoe kunnen we nieuwe mensen interesseren voor een opleiding in de zorg? Welke vormen van onderwijs zijn werkbaar? Wat is de rol van praktijkopleiders hierbij? Welke ideeën en ervaringen heb jij in jouw organisatie? Welke tips kunnen jullie elkaar geven?

Programma

Lausanne Mies is een betrokken trainer die het leuk vindt om te organiseren, mensen en partijen te begeleiden, adviseren en te verbinden. Ze werkt graag samen met anderen. Voor VKI begeleidt zij diverse kennisnetwerken.

 

9.00
Inloop met koffie en thee
9.30
Welkom en introductie
9.40
Kennismaking
10.00
Verkennen van het probleem
10.45
Pauze
11.00
Verzamelen van ideeën
11.45
De rol van praktijkopleiders
12.00
Lunch
12.30
Sluiting