Kennisnetwerk (kwaliteits)verpleegkundigen (online)

  • 18 mei 2022
    15.00 - 16.00
    Online via Zoom
Duur van de bijeenkomst: 1 uur
Trainer(s): -
Accreditatiepunten: 1

Informatie

Het belang van de deskundigheid van een kwaliteitsverpleegkundige wordt breed erkend. Maar hoe geef je als organisatie een goede invulling aan deze functie? Duidelijkheid hierover is niet alleen voor de kwaliteitsverpleegkundigen zelf van belang, maar ook voor beleids- en stafmedewerkers.

In de focusgroep van oktober 2021 bespraken we de rol van de kwaliteitsverpleegkundigen met een diverse groep. Men gaf aan dat verbondenheid, communicatie en duidelijkheid over de rolverdeling belangrijk is. Ook in relatie tot teams en teamleiders. De invulling van de functie van kwaliteitsverpleegkundige bleek divers en ook de aansturing verschilt per organisatie. Het is daarom extra belangrijk voor kwaliteitsverpleegkundigen om in contact te blijven met elkaar en met (directe) collega’s.

Dit kennisnetwerk heeft een vrije inschrijving. Iedereen die zich wil verdiepen in deze functie is welkom om zich in te schrijven.

Het kennisnetwerk zal deels bestaan uit intervisie: waar loop jij als kwaliteitsverpleegkundigen tegenaan? Hoe kan er van elkaar geleerd worden? Maar ook: welke wisselwerking is hiervoor nodig met andere functies binnen de organisaties?

Programma

15.00
Start
16.00
Afronding