Ethische dilemma’s in de zorg

  • 16 februari 2017
    13.30 - 17.00
    Centrum Djoj, Rotterdam
Trainer(s): Lausanne Mies
Accreditatiepunten: 3

Informatie

Van zorgteams wordt verwacht dat zij cliënten ondersteunen in hun zelfredzaamheid en in hun welbevinden. Zorgen dat cliënten zoveel mogelijk zelf doen. Enerzijds is dat aanmoedigend en stimulerend; anderzijds brengt het zorgverleners soms wellicht ook in lastige of ongemakkelijke situaties en hangen er ethische problemen aan. Alle zorgverleners komen dergelijke dilemma’s in hun werk dagelijks tegen.

In dit kennisnetwerk voor wijkverpleegkundigen gaan we actief aan de slag met het (h)erkennen en leren omgaan met deze dilemma’s. De uitkomst van het kennisnetwerk is dat je:
– Beter weet wat ethische dilemma’s zijn,
Beter weet welke dilemma’s een rol spelen in de zorg voor cliënten,
Meer ideeën hebt over hoe je met deze dilemma’s om kunt gaan.

We werken onder meer met concrete ervaringen uit jullie dagelijkse praktijk en doen een test over hoe je zelf omgaat met ethische dilemma’s in je werk. Ben je geïnteresseerd? Meld je aan!