Kennisnetwerk Casuïstiekbespreking Wet Zorg en Dwang (online lunchbijeenkomst)

  • 16 juni 2022
    12.00 - 13.00
    Online via Zoom
Duur van de bijeenkomst: 1 uur
Trainer(s): Barbara Oppelaar
Accreditatiepunten: 1

Informatie

Sinds 2020 geldt de Wet Zorg en Dwang in zowel de wijkverpleging als in het verpleeghuis. De wet wil onvrijwillige zorg bij cliënten voorkomen voor o.a. mensen met dementie. Maar hoe doe je dat in de praktijk? In dit netwerk kun je vertellen waar jij in de praktijk tegenaan loopt.

De wet heet officieel Wet zorg en dwang (Wzd). Maar eigenlijk was ‘Wet zorgen zonder dwang’ passender geweest. Daar gaat het namelijk om.

Thuis én in het verpleeghuis!

De Wzd geldt sinds 1 januari 2020 en vervangt de Wet BOPZ (Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen). Een belangrijke verandering is dat de Wzd niet alleen geldt in een zorginstelling, maar ook bij iemand thuis of bijvoorbeeld bij de dagbesteding. Het gaat om de persoon, niet om de locatie.

Casuïstiek

In deze korte lunchbijeenkomst kun je je eigen casuïstiek bespreken. Waar loop jij tegenaan? In welke situaties moest je wel onvrijwillige zorg toepassen en hoe heb je dat aangepakt? Welke alternatieven waren er of waren die er niet? Wanneer is iets eigenlijk onvrijwillige zorg?

Schrijf je in voor dit kennisnetwerk en leer over wat deze wet in de praktijk betekent.

Programma

12.00
Start
13.00
Afronding