Is die steunkous nog wel nodig? Onnodige zorg voorkomen

  • 08 december 2016
    13.30 - 17.00
    Centrum Djoj, Rotterdam
Duur van de bijeenkomst: 3,5 uur
Trainer(s): Nico Knibbe (LOCOmotion)

Informatie

In Nederland dragen verhoudingsgewijs veel meer mensen steunkousen dan in onze omringende landen. Hoe kan dat en hoe kun jij er met je team voor zorgen dat alleen die mensen steunkousen dragen die dat echt nodig hebben? Wat zijn de nieuwste inzichten rond steunkousenzorg en hoe ga je daar in je team mee werken? In de workshop wordt gewerkt met het 5-stappenplan voor goede steunkousenzorg en de e-learningmodule Steunkousen.

5-stappenplan voor goede steunkousenzorg

  1. Ga na of de kousen (nog) geïndiceerd zijn en dus nog wel nodig zijn.
  2. Zijn er mogelijkheden voor zelfredzaamheid, en zo ja welke?
  3. Wat zijn de mogelijkheden om de fysieke belasting voor zorgverleners of mantelzorgers te beperken?
  4. Ga na hoe de instructie en follow-up geregeld kunnen worden.
  5. Draag zorg voor de lange termijn: zijn de kousen nog nodig, is het gebruikte hulpmiddel nog steeds het juiste, etc.?

E-learning module Steunkousen

Maak voor de workshop de e-learning module over steunkousen op www.free-learning.nl.

Programma

Gedetailleerd programma volgt.