Frisse blikken! Vernieuwers in de zorg, speciaal voor managers

 • 18 september 2019
  14.00 - 18.00
  Schielandshuis, Rotterdam
Duur van de bijeenkomst: 3,5 uur
Doelgroep: Speciaal voor teamleiders, managers, directeuren en bestuurders
Dagvoorzitter: Piet-Hein Peeters
Trainer(s): Prof. dr. Jan Kremer
Maximaal aantal plaatsen: min 20 - max 35

Informatie

Frisse blikken! Nieuw prikkelend aanbod van VKI - speciaal voor managers. In deze bijeenkomsten neemt een expert, inspirator of deskundige je mee in zijn of haar actuele ideeën over gezondheidszorg en samenleving. Daarna ga je in gesprek met de deskundige en je deelnemende collega’s over wat deze ideeën voor jouw huidige en toekomstige praktijk zouden kunnen betekenen.

Laat je inspireren!

De alledaagse drukte in je werk kan soms erg dwingend zijn. De bijeenkomsten in de serie ‘Frisse blikken!’ bieden je de ruimte om even afstand te nemen van je dagelijkse praktijk en zicht te krijgen op de grote lijnen in zorg en samenleving. Wat zijn ontwikkelingen, concepten en mogelijkheden die jouw werk raken of gaan raken? Welke ideeën kunnen de kwaliteit van de zorg die jouw organisatie levert verder verbeteren?

Neem de ruimte om aan te schuiven en bespreek aan de hand van het verhaal van de deskundige jouw praktijk en de toekomst daarvan met gelijken uit andere zorgorganisaties. Frisse blikken! geeft je telkens weer zinvolle inspiratie voor je werk!

Dagindeling

 • 14.00 Ontvangst met koffie en thee
 • 14.30 Opening door de gespreksleider
 • 14.45 Inleiding Jan Kremer
 • 15.30 In gesprek met...
 • 16.00 Dialoog en vertaling van inzichten naar de praktijk
 • 18.00 Afronding

Programma

Jan Kremer is de eerste gast van ‘Frisse blikken’. Kremer is lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en hoogleraar patiëntgerichte innovatie aan het Radboud UMC. Als voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland was hij intensief betrokken bij de totstandkoming van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Kremer is binnen de Nederlandse gezondheidszorg een van de vernieuwers in het denken over kwaliteit. Hij zet vraagtekens bij de vorm die evidence based werken in de zorg heeft gekregen, waarbij het wetenschappelijk onderzoek voorop is komen staan. Daarom zoekt hij naar andere manieren om kwaliteit te kunnen definiëren. In een recent verschenen interview in het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken zegt hij onder meer: ’Ik denk dat we in zorg en welzijn complexiteit en onzekerheid veel meer moeten omarmen. Terwijl we tot nog toe vooral bezig zijn geweest die complexiteit en onzekerheid te reduceren. Maar je moet het juist kiezen als vertrekpunt. Want als je jouw vorm van onzekerheid durft te tonen, ook aan jezelf, dan ben je genegen de dialoog op te zoeken.’

‘Voor bestuurders en managers die graag in dashboards denken, instrumenten waarop duidelijk gegevens staan en op basis waarvan je kunt sturen, wordt kwaliteit een vager begrip. Voor een deel ligt de oplossing voor de vaagheid in dat je een bewezen lerende praktijk moet maken, op casusniveau, op het niveau van je organisatie, op het niveau van het zorgsysteem.’

 

Gespreksleider

 • Gespreksleider
  Piet-Hein Peeters
  Piet-Hein Peeters is freelance-journalist en leidt vaak bijeenkomsten op het gebied van zorg en welzijn. Als dagvoorzitter zoekt hij steeds naar zinvolle interactie tussen sprekers en deelnemers. Peeters was hoofdredacteur van het maandblad Zorg+Welzijn, publiceerde in 2012 ’Onder het mom van zelfredzaamheid’ en in 2015 ’Verwarde personen zijn het probleem niet’.

Expert

 • Expert
  Prof. dr. Jan Kremer
  Jan Kremer is gynaecoloog en hoogleraar in patiëntgerichte innovatie aan het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen. Hij is voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut en lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Ook is hij adviseur bij Strategy& en lid van de Raad van Toezicht bij het OLVG. Hij startte in 2009 met ‘MijnZorgnet’, een platform voor persoonlijke gezondheidsdossiers. Hij heeft meer dan 20 promovendi begeleid en was (co-) auteur van meer dan 160 Pubmed publicaties. Jan Kremer heeft een passie voor kwaliteitsverbetering vanuit patiëntenperspectief.