Frisse blikken! Vernieuwers in de zorg, speciaal voor managers en voor wijkverpleegkundigen (3)

 • 02 juli 2020
  14.00 - 18.00
  Rotterdam
Doelgroep: Speciaal voor teamleiders, managers, directeuren, bestuurders en wijkverpleegkundigen
Dagvoorzitter: Piet-Hein Peeters
Trainer(s): Jenny Zwijnenburg en Sjef van der Klein
Maximaal aantal plaatsen: 35

Informatie

Frisse blikken! Nieuw prikkelend aanbod van VKI - speciaal voor managers. In deze bijeenkomsten neemt een expert, inspirator of deskundige je mee in zijn of haar actuele ideeën over gezondheidszorg en samenleving. Daarna ga je in gesprek met de deskundige en je deelnemende collega’s over wat deze ideeën voor jouw huidige en toekomstige praktijk zouden kunnen betekenen.

Laat je inspireren!

De alledaagse drukte in je werk kan soms erg dwingend zijn. De bijeenkomsten in de serie ‘Frisse blikken!’ bieden je de ruimte om even afstand te nemen van je dagelijkse praktijk en zicht te krijgen op de grote lijnen in zorg en samenleving. Wat zijn ontwikkelingen, concepten en mogelijkheden die jouw werk raken of gaan raken? Welke ideeën kunnen de kwaliteit van de zorg die jouw organisatie levert verder verbeteren?

Neem de ruimte om aan te schuiven en bespreek aan de hand van het verhaal van de deskundige jouw praktijk en de toekomst daarvan met gelijken uit andere zorgorganisaties. Frisse blikken! geeft je telkens weer zinvolle inspiratie voor je werk!

Dagindeling

 • 14.00 Ontvangst met koffie en thee
 • 14.30 Opening gespreksleider
 • 14.45 Inleiding Jenny Zwijnenburg en Sjef van der Klein
 • 15.30 In gesprek met...
 • 16.00 Dialoog en vertaling van inzichten naar de praktijk
 • 17.30/18.00 Afronding

Programma

Jenny Zwijnenburg en Sjef van der Klein zijn allebei ‘sociaal werker van het jaar’ geweest. In februari 2020 publiceerden zij samen een onderzoek naar wat ouderen nodig hebben om zo lang mogelijk in behoorlijk goede gezondheid thuis te blijven wonen.

Zij ontwikkelden in dit onderzoek onder meer een indeling van tien ‘typen’ thuiswonende ouderen en wat voor deze verschillende groepen in hun ogen nodig is. Juist het samenspel tussen sociaal werk en thuiszorg is essentieel voor goede ondersteuning van thuiswonende ouderen. Van der Klein zei daarover op zorgwelzijn.nl: ‘Toch lijkt lokaal domein overstijgend werken nog lastig in de praktijk. De focus ligt nu vooral op wonen en zorg. Daarbij wordt een derde component vergeten en dat is welzijn, bouwen aan gemeenschappen, zodat mensen mee kunnen blijven doen.’

Zwijnenburg en Van der Klein vertellen op 2 juli over hun onderzoek en wat dat betekent voor de samenwerking tussen ouderenzorg en sociaal werk. Hierover gaan we samen in gesprek: Wat kan het opleveren? Hoe geef je de samenwerking goed vorm? Wat zijn daarbij valkuilen?

Gespreksleider

 • Gespreksleider
  Piet-Hein Peeters
  Piet-Hein Peeters is freelance-journalist en leidt vaak bijeenkomsten op het gebied van zorg en welzijn, o.a. regelmatig voor VKI. Peeters was hoofdredacteur van het maandblad Zorg+Welzijn, publiceerde in 2012 ’Onder het mom van zelfredzaamheid’, in 2015 ’Verwarde personen zijn het probleem niet’ en in 2020 ‘Vijf jaar lokaal sociaal domein. Veel gedaan, te weinig bereikt’.

Experts

 • Expert
  Sjef van der Klein
  Sjef van der Klein is projectleider sociaal werk voor ouderen in Tilburg. Hij werkt (samen) aan sterke en gelukkige buurten. Voor bewoners is hij het eerste aanspreekpunt en werkt hij aan kleine en grote vragen (individueel, collectief, community building). Hierbij werkt hij samen met wijkbewoners en partners. In 2018 was hij sociaal werker van het jaar.
 • Expert
  Jenny Zwijnenburg
  Jenny Zwijnenburg is welzijnswerker. In Rotterdam Charlois ontwikkelde ze de methode Vangnetwerken, een sociaal netwerk voor de kwetsbaarste wijkbewoners. Sinds 2018 is ze projectleider in Tilburg (i.s.m. ContourdeTwern) van twee nieuw te ontwikkelen vangnetwerken en begeleidt ze een community of practice. Uitgeroepen tot sociaal werker van het jaar 2014.