Frisse blikken! Vernieuwers in de zorg, speciaal voor managers (2)

 • 18 februari 2020
  14.00 - 18.00
  Delftse Poort, Rotterdam
Duur van de bijeenkomst: 3,5 uur
Doelgroep: Speciaal voor teamleiders, managers, directeuren en bestuurders
Dagvoorzitter: PIet-Hein Peeters
Trainer(s): Prof. dr. Niels Mulder
Maximaal aantal plaatsen: min 20 - max 35

Informatie

Frisse blikken! Nieuw prikkelend aanbod van VKI - speciaal voor managers. In deze bijeenkomsten neemt een expert, inspirator of deskundige je mee in zijn of haar actuele ideeën over gezondheidszorg en samenleving. Daarna ga je in gesprek met de deskundige en je deelnemende collega’s over wat deze ideeën voor jouw huidige en toekomstige praktijk zouden kunnen betekenen.          

Laat je inspireren!

De alledaagse drukte in je werk kan soms erg dwingend zijn. De bijeenkomsten in de serie ‘Frisse blikken!’ bieden je de ruimte om even afstand te nemen van je dagelijkse praktijk en zicht te krijgen op de grote lijnen in zorg en samenleving. Wat zijn ontwikkelingen, concepten en mogelijkheden die jouw werk raken of gaan raken? Welke ideeën kunnen de kwaliteit van de zorg die jouw organisatie levert verder verbeteren?

Neem de ruimte om aan te schuiven en bespreek aan de hand van het verhaal van de deskundige jouw praktijk en de toekomst daarvan met gelijken uit andere zorgorganisaties. Frisse blikken! geeft je telkens weer zinvolle inspiratie voor je werk!

Dagindeling

 • 14.00 Ontvangst met koffie en thee
 • 14.30 Opening door de gespreksleider
 • 14.45 Inleiding Niels Mulder
 • 15.30 In gesprek met...
 • 16.00 Dialoog en vertaling van inzichten naar de praktijk
 • 18.00 Afronding

Programma

Niels Mulder is hoogleraar openbare geestelijke gezondheidszorg. Bovendien is hij praktiserend psychiater in een FACT team, werkzaam in de regio Rotterdam. In deze tweede bijeenkomst in de serie Frisse Blikken geeft hij zijn actuele visie op wat thuiszorg door verzorgenden en wijkverpleegkundigen bij mensen met psychiatrische problemen betekent.

Ook spreekt hij over passende ondersteuning voor mantelzorgers en over hoe om te gaan met ‘drang en dwang’. De Wet Verplichte GGZ en de Wet Zorg en Dwang komen bij dit laatste punt zeker ter sprake. Mulder verkent bovendien graag met de deelnemers prangende casuïstiek op dit terrein en hoe je hiermee op professioneel en organisatorisch niveau om kunt gaan.

Niels Mulder werkt als psychiater in de acute psychiatrie, doet onderzoek op het gebied van de OGGZ (bevolkingsonderzoek, acute psychiatrie, toepassing van dwang), (F)ACT, therapietrouw, en epidemiologie (algemene bevolking, ROM) en heeft in dit kader diverse onderzoekssubsidies verkregen. Hij publiceert over acute psychiatrie, openbare geestelijke gezondheidszorg, bemoeizorg en drang en dwang in diverse (inter)nationale tijdschriften en boeken.

Gespreksleider

 • Gespreksleider
  Piet-Hein Peeters
  Piet-Hein Peeters is freelance-journalist en leidt vaak bijeenkomsten op het gebied van zorg en welzijn. Als dagvoorzitter zoekt hij steeds naar zinvolle interactie tussen sprekers en deelnemers. Peeters was hoofdredacteur van het maandblad Zorg+Welzijn, publiceerde in 2012 ’Onder het mom van zelfredzaamheid’ en in 2015 ’Verwarde personen zijn het probleem niet’.

Expert

 • Expert
  Prof. dr. Niels Mulder
  Niels Mulder is hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg bij het Erasmus MC en als psychiater, opleider en onderzoeker werkzaam bij Bavo-Europoort, onderdeel van de Parnassia Groep. Zijn onderzoeksactiviteiten vinden plaats in het kader van het Onderzoekcentrum ESPRi, een samenwerkingsverband tussen de GGZ Instellingen in Rijnmond, de GGD en het Erasmus MC.