Frisse Blikken! Hoe meer beleid, hoe meer risico op ‘mensonwaardig bestaan’ (fysiek)

 • 18 oktober 2022
  13.30 - 17.00
  Rotterdam
Duur van de bijeenkomst: 3,5 uur
Doelgroep: Leidinggevenden
Dagvoorzitter: Piet-Hein Peeters
Trainer(s): Willemijn van der Zwaard en Sophie Albers
Accreditatiepunten: n.v.t.
Inschrijven

Informatie

Hoe meer beleid, hoe meer risico op een 'mensonwaardig bestaan'? Organisatiebeleid en de zorgpraktijk botsen nogal eens, maar kunnen ook niet zonder elkaar. Willemijn van der Zwaard onderzocht deze relatie tussen beleid en praktijk. Ze keek daarbij naar vragen als: Wat is beleid dat past bij goed professioneel werk? Wat kenmerkt 'passende professionele ruimte'? Hoe vinden zorgverleners en cliënten hun weg in alle goedbedoelde regels en protocollen? In deze Frisse blikken-sessie neemt ze jou mee in haar bevindingen.

Waardige zorg onder druk

In haar promotieonderzoek ‘Omwille van fatsoen. De staat van menswaardige zorg’ vertelt Willemijn van der Zwaard over hoe de Nederlandse verzorgingsstaat tot stand kwam en wat er nodig was aan regels om de zorg en ondersteuning legitiem te organiseren.  Burgers betalen echter onbedoeld een hoge prijs voor de nadruk op categoriseren, fragmenteren en verantwoorden die met de komst van de verzorgingsstaat is ontstaan. Zij worden mogelijk niet of niet goed geholpen. Of hun waardigheid komt door het beleid verder onder druk te staan.

Bescheidenheid bij beleidsmakers

Wanneer ondersteunt het beleid het bieden van menswaardige zorg in de praktijk? En wanneer ondermijnt ze onbedoeld die zorg? Van der Zwaard pleit voor ‘bescheidenheid’ bij beleidsmakers, bestuurders en managers. Durven zij te vertrouwen op een goed verloop van ontmoetingen tussen professionals en burgers? En kunnen ze accepteren dat hun aannames over wat een menswaardig bestaan is, bijvoorbeeld zelfredzaam en participerend, ook níet kunnen kloppen?

Maar: wat is dan ‘bescheiden’ beleid? Hoe garandeer je dan dat professionals, van verzorgenden tot wijkverpleegkundigen, de verworven eigen ruimte niet verkeerd gebruiken? De frisse blik van Willemijn van der Zwaard draagt bij aan dit zeer actuele thema: Wat moet er gebeuren in het spanningsveld tussen het beleid van bestuur/management van VVT-organisaties enerzijds, en de zorgpraktijk anderzijds?

Wijsheid van de uitvoerende professional

Naast Willemijn van der Zwaard schuift Sophie Albers van het Instituut voor Publieke Waarden aan. Zij schreef samen met Albert Jan Kruiter ‘Doen wat goed is. Pleidooi voor praktische wijsheid’ waarin zij ingaan op hoe je de praktische, alledaagse wijsheid van uitvoerende professional een betere plek geeft. Zij geeft een waardevolle aanvulling op het verhaal van Willemijn van der Zwaard.

Dagindeling

 • 13.30 Inloop
 • 14.00 Gezamenlijke kennismaking over de spanning tussen beleid/management en uitvoering
 • 14.20 Frisse Blik van Willemijn van der Zwaard
 • 14.50 Gesprek naar aanleiding van het verhaal van Willemijn van der Zwaard
 • 15.15 Pauze
 • 15.35 Wat betekent het verhaal van Willemijn van der Zwaard voor de VVT-sector? Wat is bescheiden beleid, wat is bescheiden management?
 • 16.00 Professionele ruimt en praktische wijsheid - reflectie van Sophie Albers
 • 16.20 Wat betekent de reflectie van Sophie Albers voor de VVT-sector? Hoe herken en benut je de praktische wijsheid van professionals? Wat zijn daar risico's bij?
 • 16.45 Afrondend gesprek over de betekenis van de middag voor beleid/management en uitvoering in de VVT-sector?
 • 17.00 Einde programma (uitloop tot 17.15 uur mogelijk)