Expertbijeenkomst wetgeving langdurige zorg

  • 14 juni 2017
    13.30 - 17.00
    Centrum Djoj, Rotterdam
Duur van de bijeenkomst: 3,5 uur
Trainer(s): Nico Knibbe, Annemarie Klaassen
Maximaal aantal plaatsen: 20

Informatie

VKI ontwikkelt samen met LOCOmotion een e-learning module over de wetgeving ouderenzorg. Ook wordt een website ontwikkeld, waar je informatie kunt vinden over de WMO, de WLZ en de ZVW. Om te bepalen waar zorgprofessionals in de praktijk tegen aan lopen doet VKI onderzoek. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek wordt een eerste versie van de e-learning module en website gemaakt, die we graag aan experts willen voorleggen.

“Want het is allemaal versnipperd. De WMO moet je bij het zorgloket aanvragen, voor aanpassingen moet je weer bij een ander loketje zijn.” (verzorgende in onderzoek Verzorgenden in Transitie)

VKI doet regelmatig onderzoek onder zorgprofessionals om te horen wat er leeft. Uit veel verhalen van zorgprofessionals komen vragen over de veranderde wetgeving in de ouderenzorg naar voren. Het betreft met name de Zorgverzekeringswet, de Wet Langdurige Zorg en de Wet Maatschappelijk Ondersteuning. Het gaat dan over de grensgebieden tussen deze wetten, wanneer hoort welke cliëntvraag waar en hoe werkt dan de indicatiestelling, financiering, eigen bijdrages, etc.

VKI gaat daarvoor in samenwerking met Bureau LOCOmotion een e-learning module en een website ontwikkelen, die kennis over de wetgeving op een eenvoudige wijze ontsluit. Voor dit traject is subsidie van ZonMw beschikbaar.

Om er achter te komen waar zorgprofessionals precies tegen aan lopen wordt een storytelling onderzoek gedaan onder zorgverleners. De resultaten daarvan worden aan een groep zorgverleners voorgelegd, waarna de module en de website gemaakt worden. Vervolgens willen we die voorleggen aan experts op het terrein van de wetgeving.

Op 14 juni is de expertbijeenkomst. Nico Knibbe, en Annemarie Klaassen gaan met de experts in gesprek of de informatie klopt, er zaken toegevoegd moeten worden, etc.

Ben je expert op het gebied van wetgeving langdurige zorg en wil je meebepalen hoe de e-learning module of de nieuwe website er uit gaat zien? Schrijf je dan in voor deze bijeenkomst!