Eigen-regiemodel voor zorgverleners

  • 13 september 2021
    14.00 - 16.15
    Online via Zoom
Trainer(s): Margreet van Nieuwkoop
Accreditatiepunten: 2
Inschrijven

Informatie

Iedereen is het eens dat eigen regie belangrijk is; zowel maatschappelijk als in organisaties benoemen we steeds helderder dat mensen zelf aan het stuur zitten van hun leven en loopbaan.

Aan de hand van het Eigen-regie model van LTC gaat Margreet van Nieuwkoop hier met ons op een praktische manier mee aan de slag.

Dát eigen regie belangrijk is, daarover is iedereen het wel eens. Zowel maatschappelijk als in organisaties benoemen we steeds helderder dat mensen zelf aan het stuur zitten van hun leven en loopbaan. Zo ben je zelf verantwoordelijk voor je vitaliteit en inzetbaarheid. Dit model helpt je daar actief stappen in te zetten.

Vormgeven van eigen regie gaat om een samenspel tussen enerzijds jou als mens (die zich bewust mag zijn/worden van wat echt belangrijk voor jou is) en wat je wilt en anderzijds de organisatie (die zichtbaar, tastbaar en voelbaar maakt dat het van mensen verwacht wordt om zelf regie te nemen). Drie werkwoorden vormen de belangrijkste handvatten: bewustzijn, willen en mogen. Je krijgt praktische handvatten!

Programma

Je ontvangt van ons 1 week voor de bijeenkomst een stap voor stap handleiding voor Zoom.

13.45
Digitale inloop
14.00
Start programma
15.00
Pauze
16.15
Afsluiting