De wijkverpleegkundige als echte netwerker in de wijk (personal branding / online)

  • 10 oktober 2022
    13.30 - 17.00
    Online via Zoom
  • 21 november 2022
    13.30 - 17.00
    Online via Zoom
Duur van de bijeenkomst: 2 keer 3,5 uur
Trainer(s): Jocelyn Rebbens
Accreditatiepunten: 6

Informatie

Als wijkverpleegkundige ben je de spil in de in de wijk. Ben je je bewust van jouw imago, jouw impact in de wijk en hoe je dit kunt versterken? In deze workshop leer je waar jij voor staat en hoe je over komt. Ook train je hoe je jezelf kunt presenteren en profileren zowel live als op social media.

Als wijkverpleegkundige heb je een belangrijke rol bij het opzetten van wijkgerichte activiteiten. Hierbij is het cruciaal dat je problemen in jouw wijk zelf kunt signaleren en oplossen. In de wijk doe je dit samen met collega’s, andere zorgverleners en informele hulp.

Netwerken

Om samen met anderen activiteiten te initiëren en op te zetten is het handig als je weet hoe je moet netwerken. Hoe maak je bijvoorbeeld contact met andere zorgverleners zoals huisartsen en maatschappelijk werkers? Hoe breng je een bepaald probleem in in een wijkteam en zorg je ervoor dat je dit gezamenlijk aanpakt? Hoe presenteer je jezelf als wijkverpleegkundige?

Aan de slag met netwerken

In deze workshop gaan we met deze zaken aan de slag. Je leert hoe ‘netwerken’ jou helpt om beter samen te werken in de wijk. Jouw rol als netwerkspeler – en hoe je het spel het beste speelt – komt uitgebreid aan bod. Het doel van de workshop is dat je leert om te herkennen bij welke vraagstukken je moet gaan netwerken, en met wie, vanuit jouw rol in de wijk als wijkverpleegkundige. Daarnaast ontwikkel je tijdens de workshop vaardigheden om gerichter te kunnen netwerken in de wijk.

Social media

In deze tijd is ook het gebruik van social media belangrijk. Hoe presenteer je jezelf op Facebook, Twitter en LnkedIn? Heb je in de gaten dat veel daar openbaar is en dat ook jouw professionele netwerk dit kan zien? Ook hier besteden we in deze workshopserie aandacht aan.

Kijk op de wijk

VKI organiseert dit jaar ook de workshopserie ‘Kijk op de wijk’.  Deze workshop is daar een mooi vervolg op. We adviseren je dan ook beide workshopseries te volgen.

Programma

Deze workshop wordt verdeeld over twee dagen zodat je kunt werken aan een opdracht.

-
-