Conferentie: Omgaan met mensen met psychiatrische problematiek

  • 21 juni 2018
    13.30 - 17.30
    Podium 0950, Rotterdam
Duur van de bijeenkomst: 4 uur
Trainer(s): Wendelien Wouters
Accreditatiepunten: 4

Programma

Onder leiding van Wendelien Wouters gaan we met experts kijken naar de vragen die bij jullie leven. Denk daarbij aan experts van de GGD, GGZ, gemeentes, SPV-ers, etc. Daarna kun je aan tafels met de experts doorpraten over o.a. een project wijkpsychiatrie in Rotterdam, met het team bemoeizorg van Antes en een cursus ‘Eerst hulp bij psychiatrie’ oftewel Mental Healt First Aid. Ook kun je je vragen kwijt bij het team woningvervuiling en advies van de gemeente Rotterdam.

Alle aanwezigen kunnen een workshop van anderhalf uur volgen. Je kunt kiezen uit:

  1. Kijken door de ogen van de cliënt
  2. Omgaan met vervuilde situaties
  3. Omgaan met mensen die geen zorg willen

13.30
Opening door Wendelien Wouters, dagvoorzitter
13.45
In gesprek met experts
14.45
Aan tafel met experts
15.15
Pauze
15.30
Workshop naar keuze
17.00
Gezamenlijk afsluiting met aansluitend een hapje en een drankje
17.30
Sluiting