• 21 juni 2018
    13.30 - 17.30
    Podium 0950, Rotterdam
Duur van de bijeenkomst: 4 uur
Trainer(s): Wendelien Wouters
Accreditatiepunten: 3

Informatie

Drugsverslaving, verzamelaarsproblematiek, zorgmijders… Een groot deel van de zorgverleners die wij spreken geeft aan veel van dit soort problematiek tegen te komen in hun werkpraktijk. Ze weten ook niet altijd hoe ze daarmee om kunnen gaan en met wie ze kunnen samenwerken. Daarom organiseert VKI op 21 juni een conferentie, waar we op een praktische manier met experts uit jullie praktijk met deze vragen aan de slag gaan.

De zorg voor mensen met een psychiatrische aandoening is aan het veranderen.. Opvangplekken in psychiatrische klinieken worden afgebouwd, terwijl de zorg thuis voor mensen met een psychiatrische aandoening vaak nog niet voldoende is opgebouwd. Hierdoor krijg je als verpleegkundige of verzorgende steeds meer te maken met de gevolgen daarvan zoals verwaarlozing, verslavingsproblematiek, verwarde mensen en geweld op straat etc.

Hoe kun je de zorg voor dit type patiënten verbeteren? En hoe werk je hierin samen met verschillende netwerkpartners en experts? Hoe zorg je dat de veiligheid van jou en je collega’s gegarandeerd is? Daarnaast vertoont deze groep cliënten vaak gedrag dat moeilijk te begrijpen is. Hoe ga je daarmee om?

Waar willen jullie het over hebben?

Om het programma echt bij jullie praktijk aan te laten sluiten hebben we jullie gevraagd met ons mee te denken. Onderwerpen die jullie vaak noemden zijn onder andere samenwerking in de wijk, omgaan met vervuilde situaties en hoe bereik ik mensen die geen zorg willen? Ook hadden jullie vragen over wetgeving rond psychiatrie en het stellen van grenzen: hoe bewaak ik mijn eigen veiligheid en die van mijn collega’s?

Het programma bestaat uit drie onderdelen. We starten met een plenair deel, waarin Wendelien Wouters, de dagvoorzitter, jullie vragen voorlegt aan experts, zoals mensen van de GGD, de gemeente, GGZ, etc. Natuurlijk kun je ook ter plekke vragen stellen. Vervolgens kun je aan tafels in gesprek met onze experts. Na de pauze kun je dan kiezen voor één van de workshops.

Wil je een vraag indienen voor het plenaire deel? Mail het ons!

Met wie kun je in gesprek?

Experts die aanwezig zullen zijn, zijn o.a. afkomstig van het team bemoeizorg van Antes, de gemeente Rotterdam, GGD Zuid Holland Zuid, wijkverpleegkundigen die veel ervaring hebben met dit onderwerp en wijkprojecten in Rotterdam. Na het plenaire deel staan zij aan tafels waar je met hen het gesprek aan kunt gaan.

Bij downloads vind je alvast informatiemateriaal van verschillende experts, die aanwezig zullen zijn, zoals de Roxane Warring, wijkpsycholoog van Rotterdam west, Pauline Arts, Ragna Keller van Team Woningvervuiling en advies van de gemeente Rotterdam.

Dagvoorzitter Wendelien Wouters

Workshops

Je kunt deze middag kiezen uit drie workshops:

1. Kijken door de ogen van de cliënt

Stap eens in de wereld van de mens die depressief is, een bipolaire stoornis heeft, zorg mijdt of hallucineert. Hoe ziet hij of zij de wereld, of jou als zorgverlener? Hoe reageert hij op de manier waarop jij met hem communiceert. Via regietheater laten de acteurs van Ervarea je dit zien en ervaren.

2. Omgaan met vervuilde situaties

Je komt een woning binnen en je ruikt het: het is hier niet schoon. En niet een beetje vuil, maar erg. Misschien loopt er wel ongedierte. En ligt er bedorven eten. Wat kun je dan doen als zorgverlener? Wie schakel je in? Mag je zorg weigeren tot dat het opgeruimd is? Ga met onze experts hiermee aan de slag.

3. Omgaan met mensen die geen zorg willen

Er zijn mensen die zorg mijden of zelf niet in staat zijn om zorg te vragen, terwijl ze het wel nodig hebben. Zij hebben vrijwel altijd ernstige problemen op verschillende levensgebieden. Ze leiden vaak een geïsoleerd bestaan. Ze hebben een beperkt sociaal netwerk, soms geen dak boven hun hoofd en geen reguliere dagbesteding. Hoe ga je daarmee om? Wat is bemoeizorg en hoe verhoudt zich dat met eigen regie? Praat er met onze experts over!

 

Programma

Onder leiding van Wendelien Wouters gaan we met experts kijken naar de vragen die bij jullie leven. Denk daarbij aan experts van de GGD, GGZ, gemeentes, SPV-ers, etc. Daarna kun je aan tafels met de experts doorpraten over o.a. een project wijkpsychiatrie in Rotterdam, met het team bemoeizorg van Antes en een cursus ‘Eerst hulp bij psychiatrie’ oftewel Mental Healt First Aid. Ook kun je je vragen kwijt bij het team woningvervuiling en advies van de gemeente Rotterdam.

Alle aanwezigen kunnen een workshop van anderhalf uur volgen. Je kunt kiezen uit:

  1. Kijken door de ogen van de cliënt
  2. Omgaan met vervuilde situaties
  3. Omgaan met mensen die geen zorg willen

13.30
Opening door Wendelien Wouters, dagvoorzitter
13.45
In gesprek met experts
14.45
Aan tafel met experts
15.15
Pauze
15.30
Workshop naar keuze
17.00
Gezamenlijk afsluiting met aansluitend een hapje en een drankje
17.30
Sluiting