Conferentie: Deskundig voor de toekomst; over leven, zorgen en sterven

 • 06 oktober 2022
  13.30 - 17.00
  Locatie wordt later bekend gemaakt, Rotterdam
Duur van de bijeenkomst: 3,5 uur
Dagvoorzitter: Wendelien Wouters
Trainer(s): -
Accreditatiepunten: 3
Inschrijven

Informatie

Als zorgverlener ontmoet je in je werk mensen in alle levensfasen. Mensen die langer thuis blijven en later verhuizen naar een verpleeghuis. Mensen met beperkingen, die ze een plek moeten geven in hun leven. Maar ook mensen in de laatste levensfase, die zich voorbereiden op hun dood. Voor al die fasen moet je nu en in de toekomst de vaardigheden bezitten. In deze conferentie gaan we met elkaar en sprekers die in hun eigen leven  ervaring hebben met die fases aan de slag, zodat jij deskundig voor de toekomst bent!

De toekomst is al begonnen!

Om jou hierbij te helpen organiseert VKI op 6 oktober een conferentie over de zorgprofessional van de toekomst. En die toekomst is natuurlijk al begonnen! In een afwisselend programma leer je wat de toekomst betekent voor jou als professional en voor jouw cliënt. Wat kun jij doen om jezelf klaar te stomen voor de toekomst? We doen dit langs drie lijnen:

Hoe leef ik?

Mensen blijven steeds langer thuis wonen. Wat betekent dit voor jou als zorgverlener? Hoe zorg je er voor dat iemand ook veilig thuis kan worden? Hoe ondersteun je mensen die steeds minder andere mensen zien en eenzaam zijn? Maar ook: mensen verhuizen hierdoor ook steeds later naar het verpleeghuis. Hoe ga je daar in het verpleeghuis mee om? Hoe zorg je dat het verpleeghuis ook echt een ’thuis’ wordt?

Hoe zorg ik?

We vertellen je over de toekomstige ontwikkelingen waar jij rekening mee moet houden. We krijgen steeds meer te maken met eHealth. Wat betekent dat voor jouw werk?  En wat betekent het om te werken vanuit positieve gezondheid? Hoe betrek je je cliënt of bewoner en zijn mantelzorg bij het zorgproces?

Hoe sterf ik?

De dood is onlosmakelijk verbonden met het leven. Hoe ondersteun je jouw cliënt /bewoner in de laatste fase van zijn leven? Hoe help je hem beslissingen te nemen over wat hij nog wel en niet meer wil? Hoe voer je eigenlijk zo’n gesprek?

Onder leiding van dagvoorzitter Wendelien Wouters gaan we op een verrassende manier op deze drie lijnen in. Ze ontvangt allerlei gasten op het podium en gaat met hen en jullie in gesprek. Met Carlo Leget, hoogleraar zorgethiek, gaat ze in gesprek over de drie thema’s: Carlo zal in zijn inleiding voor ons de drie thema’s leven, zorgen en sterven verbinden en ons een doorkijk op de toekomst geven. Vervolgens ontvangt Wendelien per  thema gasten: Wie dat zijn en waarover ze gaan praten vind je onder het programma.

Workshops

Na het plenaire deel kun je kiezen voor workshops die passen bij jouw vragen. De workshops vind je onder het programma.

Innovatiemarkt

In de pauzes en bij de inloop kun je de innovatiemarkt bezoeken met o.a. allerleid e-Health mogelijkheden die je kunt uitproberen!

Het belooft een leuke en actieve middag te worden. Schrijf je snel in!

 

Dagindeling

 • 13.00 Inloop met koffie en thee en bezoek aan de innovatiemarkt
 • 13.30 Opening door dagvoorzitter Wendelien Wouters. Ze licht samen met Carlo Leget het thema van vandaag toe: Hoe leef, zorg en sterf je?
 • 13.40 Van levenskunst naar stervenskunst door Carlo Leget
 • 14.10 Alles kan......, misschien een beetje anders, maar alles kan. Met Mariël Blankestijn
 • 14.30 Hoe zorg je in het verpleeghuis van de toekomst? Met Najla van Veen en Monique van Rijn
 • 14.50 De dood nabij met Berthilde van der Zwaag
 • 15.10 Pauze en bezoek innovatiemarkt
 • 15.40 Workshopronde 1: kies één van de drie workshops
 • 16.30 Workshopronde 2: kies één van de drie workshops
 • 17.15 Afsluiting met een hapje en een drankje en bezoek innovatiemarkt

Plenair programma

Van levenskunst naar stervenskunst’

Carlo Leget verbindt in zijn inleiding de drie thema’s leven, zorgen en sterven en biedt ons een doorkijk op de toekomst. Wat is het onderscheid tussen ziek en gezond. Hoe pas je beperkingen in in je dagelijks leven? Hij bespreekt de overgang van ‘gewoon’ leven naar leven met een beperking en zorg naar de palliatieve fase en sterven. Hoe geef je betekenis aan het leven, de zorg en de dood. Hoe gaan we hier nu en in de toekomst mee om?

Alles kan…., misschien een beetje anders, maar alles kan!

Marielle Blankestijn praat met Wendelien over de kantelmomenten in haar leven. Ze was één van de 1ste vrouwen op Koninklijke Militaire Academie. Ze liep een dwarslaesie op toen in Zuid Afrika een giraf op haar auto viel.. Ze vertelt hoe ze ondanks die beperking een positieve draai aan het leven heeft weten te geven. Een prachtige illustratie van positieve gezondheid.

Hoe zorg je in het verpleeghuis van de toekomst?

Met Najla van Veen en Monique van Rijn praat Wendelien over hoe in hun verpleeghuis bewoners en zorgverleners (zorgverbeteraars) samen met technische studenten technologische innovaties ontwikkelen en uitproberen. Waaronder het inzetten van virtual reality, op afstand meekijken in de zorg, biodynamische verlichting en het uitbreiden van leefcirkels.

De dood nabij

Met Berthilde van der Zwaag gaat Wendelien in gesprek over de dood. Zij waakte bij 80 patiënten. De kern van haar boek ‘De door nabij’ bestaat uit verhalen uit de praktijk van terminale nachtzorg. De verhalen geven een beeld van de weg naar het sterven en af en toe van het sterven zelf. Ze laten zien waar patiënten en hun naasten mee te maken hebben.

 

Workshops

Langer thuis in eenzaamheid

Beatrijs Hofland gaat met jullie in gesprek over eenzaamheid en zingeving. Mensen blijven langer thuis. Dat is vaak fijn, maar soms betekent dit ook dat mensen meer alleen zijn en zelfs eenzaam kunnen zijn. Wat kun jij als zorgverlener doen om de cliënt te ondersteunen om die eenzaamheid te verlichten? Hoe voer je zo’n gesprek? Beatrijs geeft je hier tools voor.

Een beperking en dan…..

Over tegenslag, kansen en ontwikkeling. Maar ook over afhankelijkheid van zorg en wat dat betekent in het leven van iemand die daar nog middenin staat. Yvonne Lammertink lijdt aan een progressieve spierziekte. Hierdoor weet zij dat het leven niet vanzelfsprekend is en heeft ze dagelijks te maken met uitdagende situaties. Ze gaat met jullie in gesprek hoe het is om zorg te ontvangen, wat ze daarbij fijn en minder fijn vindt.

Praat over de dood, niet eroverheen: hoe begin ik dat gesprek?

Makkelijker gezegd dan gedaan: hoe ga je met je bewoner of cliënt het gesprek aan over de dood? Toch wordt dat van jou als zorgverlener verwacht. Het Landelijke Expertisecentrum Sterven heeft in het kader van de SIRE-campagne ‘Praat over de dood, niet eroverheen’ gesprekshulpen ontwikkeld om gesprekken over sterven en de dood te voeren. Ineke Visser gaat met jullie aan de slag met die gesprekshulpen.

Dagvoorzitter

 • Wendelien Wouters
  Met haar roots in het theater maakt Wendelien als dagvoorzitter van elke bijeenkomst een bijzondere beleving, waarin dialoog centraal staat. Ze zorgt ervoor dat er een dynamische verbinding ontstaat tussen de zaal (of de mensen thuis) en de spreker(s). Iedereen is deelnemer!

 • Carlo Leget
 • Mariëlle Blankestijn
  Mariëlle Blankestijn is in 1982 als een van de eerste vrouwen afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire Academie. Na haar carrière als luchtmachtofficier is zij werkzaam geweest in het bedrijfsleven. In 2004 is haar leven radicaal veranderd door een bijna fataal ongeluk waaraan zij een dwarslaesie over heeft gehouden. Ondanks haar fysieke beperkingen is zij in staat geweest haar leven weer op te pakken met het motto: “alles kan, soms een beetje anders, maar alles kan”! Van 2015 tot 2020 heeft zij een eigen bedrijf gehad waarbij zij zich altijd heeft ingezet voor eigen regie, zelfmanagement en patiënt-participatie in de breedste zin van het woord.
 • Najla van Veen-Mirzakhyl
 • Berthilde van der Zwaag
  Berthilde was in het verleden verpleegkundige in een ziekenhuis, in de wijkverpleging en later in de terminale nachtzorg. Na het afronden van haar theologiestudie aan de Vrije Universiteit werkte ze als geestelijk verzorger in een ziekenhuis en bij het Centrum van Levensvragen in de eerste lijn. Over haar ervaringen bij stervende mensen schreef ze het boek: ‘De dood nabij. Verhalen en gedachten op de grens van het leven.’
 • Beatrijs Hofland
  Beatrijs Hofland is geestelijk verzorger bij Mijzo (ouderenzorgorganisatie Noord-Brabant), eigenaar van Zingeving op de kaart en PhD-student bij de Universiteit voor Humanistiek
 • Yvonne Lammertink
  Yvonne heeft Humanistiek gestudeerd en is nu de eigenaar van iLonk. Zij brengt inspiratie, kennis en vaardigheden samen vanuit zowel haar professionele theoretische kennis als haar levenswijsheid vanuit het leven met een ernstige lichamelijke handicap. Ze werkt veel met thema's als veerkracht, zingeving en levensvragen.
meer experts