Burn-out: hoe voorkom ik het?

  • 04 februari 2015
Duur van de bijeenkomst: 1 dagdeel
Trainer(s): Anita Roelands

Informatie

Er zijn heel veel misverstanden over wat een burn-out is en hoe het zich opbouwt. Hierdoor denken we nog steeds dat burn-out tussen de oren zit, dat mensen die het krijgen zwak zijn en ze denken vaak: "het zal mij niet overkomen".

Ook is er veel taboe rondom het erkennen van signalen van belast zijn of vermoeidheid. Liever lossen we het in stilte op en zorgen we er voor dat anderen het niet merken. Dit kan echter maken dat we ons allemaal “groot” houden, niemand het aangeeft als de hoeveelheid taken even te veel is en dat we het steeds snellere tempo als normaal gaan beschouwen. Er ontstaan ook misverstanden over werknormen: “als iedereen ’s avonds de email beantwoordt, zal ik het ook maar doen” en “als iedereen luncht achter zijn bureau, dan hoort het blijkbaar zo”.

Dit kan echt anders! En beter.

Om eerder (en vooral op tijd!) signalen van vermoeidheid en overbelasting te(h)erkennen en op een gezonde en verantwoorde manier productief te blijven, krijg je tools en taal aangereikt. Van daaruit is er veel meer mogelijk wat betreft andere interventies om bewustzijn en aandacht op gezondheid in de organisatie te vergroten.

Workshop Burnout voorkomen

In de workshop wordt aan zorgverleners, teamcoaches en leidinggevenden voorlichting gegeven wordt over hoe je de eerste signalen van te grote belasting kunt herkennen. Deze signalen kun je namelijk nog gemakkelijk zelf ombuigen, zonder grote ingrepen. Ingrijpen op signalen die langere tijd genegeerd zijn, vraagt veel meer stuurmanskunst en is veel lastiger. Wat doen we in de workshop?

  • in korte tijd leer je signalen bij jezelf en collega’s herkennen
  • in korte tijd leert je met collega’s dezelfde tools en taal kennen over het herkennen van signalen en bespreken van signalen
  • we ruimen de misverstanden over stress, burn-out en overbelasting op
  • we krijgen meer begrip voor mensen die zich overbelast voelen of de mensen die ziek thuis zitten vanwege burn-out
  • je kunt eerder en pro-actief ingrijpen bij de eerste signalen van grote drukte en overbelasting
  • je raakt gemotiveerd om daadwerkelijk de signalen direct serieus te nemen

Programma

Vanaf 14.00 uur staat de koffie/thee voor je klaar. We starten stipt om 14:30 uur.

1. Informatie overdracht over stress, overbelasting en burn-out: wat is het, wat gebeurt er bij stress en werkbelasting en hoe ontstaat het? Inclusief misverstanden over burn – out en waarom je de signalen niet goed herkent.
2. Leren herkennen van signalen door middel van herkenningsmethodiek: in 4 fasen van gezond naar burn-out.
3. Herkennen van signalen bij collega’s. Benoemen van signalen bij anderen, waaraan zie je het?
4. Waarom we over onze grenzen (signalen) heen gaan, zodat je dit kunt gaan herkennen.
5. Wat je kunt doen om burn-out te voorkomen. Tips en uitwerken van deze tips.