8 november: Het project Twining Twice sluit af!

  • 08 november 2017
    16.00 - 19.00
    Akropolis (Humanitas), Rotterdam
Duur van de bijeenkomst: 3 uur
Accreditatiepunten: 2
Inschrijven

Programma

We starten met een Lagerhuisdebat onder leiding van Gijs Weenink, directeur van de Debatacademie en bekend van vele grote (inter)nationale debatten. Aan de hand van stellingen over actuele thema’s in de wijkverpleging gaan docenten, (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden met elkaar in gesprek. Gijs Weenink is een uitstekende debatleider, dus gegarandeerd dat jouw mening gehoord wordt!

Vervolgens presenteren verschillende deelnemers aan Twinning Twice wat deelname aan hen opgeleverd heeft.

Hierna presenteert Nico Knibbe de nieuwe E-learning Wet en regelgeving, die ontstaan is vanuit opbrengsten uit het eerste Twinning project. Gedurende het project Twinning bleek dat veel docenten, verpleegkundigen en verzorgenden het vinden van de weg in al die verschillende wetten lastig vinden. VKI heeft samen met LOCOmotion een Freelearning module ontwikkeld waarin de verschillende wetten uitgelegd worden. Tijdens deze slotbijeenkomst laten we jullie deze e-learning module op een creatieve wijze zien en gaan we er natuurlijk mee aan de slag!

We sluiten af met het tekenen de intentieverklaring. Betrokken organisaties leggen de intentie vast om blijvend met elkaar op te trekken om zo een brug te slaan tussen onderwijs en praktijk. Een interactieve presentatie.

Afsluitend buffet.

16.00
Lagerhuisdebat o.l.v. Gijs Weenink
17.15
Presentatie resultaten Twinning Twice door deelnemers
17.45
E-learning Wetgeving en financiering ouderenzorg o.l.v. Nico Knibbe
18.30
Tekenen intentieverklaring
18.45
Warm buffet